منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و دارو سازی ۱۲۸۵


  • گرایشات ارشد بیوتکنولوژی و دارو سازی
  • موفقیت شغلی رشته بیوتکنولوژی و دارو سازی
  • واحدهای درسی ارشد بیوتکنولوژی و دارو سازی

ارشد بیوتکنولوژی شامل یک رشته کاربردی و میان رشته ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل ۳۳ حوزه تخصصی علوم را در برمی گیرد. این رشته در کشور ما از سال ۱۳۷۸ در دانشکده علوم دانشگاه تهران در مقطع دکترای پیوسته ارائه می شود.

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و دارو سازی

این رشته از سه مرحله کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است :

دوره کارشناسی شامل ۱۳۲ واحد دروس:

مشترک معرفتی – نظری

علوم پایه

پزشکی

مهندسی و مبانی بیوتکنولوژی

  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۲۸۵

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی سراسری و آزاد

  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی