منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق  مخابرات (مایکروویو و نوری)

 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- میدان ها و امواج

- مایکروویو I /یا/ آنتن

دروس اجباری

(15 واحد)

- الکترومغناطیس پیشرفته

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- ادوات نیمه هادی مایکروویو

- مدارهای فعال مایکروویو /یا/ مایکروویو II /یا/ فیبر نوری

- روش های عددی در الکترومغناطیس /یا/ تئوری پراکندگی امواج

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- سیستم های مخابرات نوری

- فیبر نوری

- مباحث ویژه در مخابرات نوری

- مدارهای غیر خطی مایکروویو

- مخابرات ماهواره ای

- اصول سیستم های رادار

- اپتیک فوریه

- آنتن پیشرفته

- مدارهای مجتمع نوری

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق  مخابرات (مخابرات رمز)

 

دروس جبرانی

(3 واحد)

- مخابرات II

دروس اجباری

(15 واحد)

- فرآیندهای تصادفی

- مخابرات پیشرفته

- اصول رمزنگاری

- رمزنگاری پیشرفته

- ریاضیات رمز نگاری

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری *

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- امنیت سیستم و شبکه های کامپیوتری

- طراحی و تحلیل سیستم های رمز

- پردازش علائم دیجیتال

- تئوری کدینگ

- تئوری اطلاعات

- پردازش علائم دیجیتال II

- پردازش صحبت و رمزنگاری

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری

- پیچیدگی محاسبات

- شبکه مخابرات داده ها

- ارزیابی سیستم های رمز

- مباحث ویژه در رمز نگاری

- طیف گسترده

- مخابرات سیار

 

* ترکیب دروس اختیاری با مشورت استاد راهنما معین می شود

جمع :  32 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق  مهندسی پزشک (بیوالکتریک)

 

دروس جبرانی

(11 واحد)

- فیزیولوژی I و II

اصول مهندسی پزشکی و DSP

دروس اجباری

(12 واحد)

- بیواینسترومنت

- مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

 

دو در از 4 درس:

 

- پردازش سیگنالهای حیاتی

- سیستم های تصویر گر پزشکی

- کنترل سیستم های عصبی  عضلانی

- اولتراسوند پزشکی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- مدلسازی عصبی

- رباتیک

- پردازش تصویر

- بیواینسترومینت پیشرفته

- شبکه های عصبی و کاربرداهای آن

- منطق فازی و کاربردهای آن

- پردازش صحبت

- سیستم های MRI

- کنترل سیستم های فیزیولوژیکی

- فراکتال و کیالس

- فشرده سازی تصاویر پزشکی

- پردازش سیگنالهای حیاتی II

- پردازش زمان  فرکانس

- پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی

- تشخیص الگو

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق  مخابرات (سیستم)

 

دروس جبرانی

(3 واحد)

- یکی از دو درس مخابرات2 /یا/ پردازش علائم دیجیتال

دروس اجباری

(6 واحد)

- فرآیندهای تصادفی

- مخابرات پیشرفته

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- پردازش صحبت

- تئوری کدینگ

- تئوری اطلاعات

- تئوری آشکارسازی

- سیستم های سوئیچینگ

- رمزنگاری

- اپتیک فوریه

- اصول سیستم های رادار

- مخابرات ماهواره ای

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری

- پردازش صحبت

- پردازش تصویر

- پردازش حوزه زمان و فرکانس

- پردازش گرهای دیجیتال

- مخابرات سیار

- تخمین طیف

- سیستم های مخابرات نوری

- فیبرنوری

- آزمایشگاه DSP

- فیلترهای وفقی

- سیستم های مخابرات استرس باند پهن

- مباحث ویژه درمخابرات

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق  قدرت (سیستم های قدرت)

 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- بررسی سیستم های قدرت II

- ماشین III

دروس اجباری

(9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)

- دینامیک سیستم های قدرت I

- تئوری جامع ماشین های الکتریکی

- بهره برداری از سیستم های قردت پیشرفته

- کنترل توان راکتیو

- حالت های گذرا در سیستم های قدرت

- الکترونیک قدرت I

- تکنولوژی فشار قوی

- کنترل مدرن

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- روشهای کامپیوتری در آنالیز سیستم های قدرت

- دینامیک سیستم های قدرت II

- انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده

- توزیع انرژی الکتریکی

- برنامه ریزی سیستم های قدرت

- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت

- سیستم های انتقال DC یا AC انعطاف پذیرHVDC/FACTS

- کیفیت توان

- حفاظت پیشرفته

- تجدید ساختار سیستم های قدرت

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند

 

سایر دروس گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی به توصیه استاد راهنما

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد 96x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی برقx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی برق 96x

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیکx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزادx

·         دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد 94 مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابراتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاه پزشکیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان داروییx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی صنایعx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازادx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد 96x

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد روانشناسی بالینیx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد صنایع غذاییx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد عمرانx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد مدیریت بازرگانیx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسیx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوقx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتیx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه ازادx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد قارچ شناسیx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد قدرتx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد نانوموادx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشد پیام نورx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشددانشگاه ازادx

·         منابع ازمون کارشناسی ارشدمشاوره در ماماییx

·         منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوقx

·         منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصیx

·         منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد فیزیکx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع غذاییx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mbax

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذاییx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

 


  • ۹۶/۰۷/۲۷
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی برق 96

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی برق

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق

منابع آزمون کارشناسی ارشد 94 مهندسی برق

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-قدرت

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشدمهندسی صنایع

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد 96

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد روانشناسی بالینی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد صنایع غذایی

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد عمران

منابع ازمون کارشناسی ارشد ازاد مدیریت بازرگانی

منابع ازمون کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق

منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

منابع ازمون کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی

منابع ازمون کارشناسی ارشد قدرت

منابع ازمون کارشناسی ارشد نانومواد

منابع ازمون کارشناسی ارشد پیام نور

منابع ازمون کارشناسی ارشددانشگاه ازاد

منابع ازمون کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی برق

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mba

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد 96

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی