منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری - ژئودزی

مجموعه مهندسی عمران - نقشه برداری

معرفی رشته

اولین گام برای موفقیت دانشجویان وفارغ التحصیلان رشته مهندسی نقشه برداری، مطالعات عمیق و دقیق ریاضیات کاربردی و فیزیک میباشد. همچنین از ویژگی های خاص این رشته تعداد واحدهای دروس عملی نسبتاً زیادی است که دانشجویان می گذارنند چرا که برآورد مختصات و تهیه نقشه در مرحله اول مستلزم جمع آوری اطلاعات زمینی است. یکی از گرایشهای این رشته ژئودزی است.

ژئودزی علمی است که هدف از آن تعیین شکل و اندازه زمین و مختصات نقاط روی سطح زمین و یا بالای آن و همچنین بررسی تغییرات زمانی در شکل و میدان ثقل زمین می باشد. هدف از این رشته تربیت نیروهایی است که توانایی هدایت و اداره پژوهشهای بنیادی ژئودزی کشور رادارا باشند.

ژئودزی خود به گرایش های مختلفی تقسیم می شود مانند: 

الف- ژئودزی فیزیک (فیزیکال ژئودزی) : هدف تعیین پارامترهای میدان ثقل زمین
ب- ژئودزی دینامیک : هدف بررسی تغییرات لحظه ای در شکل و اندازه زمین
 :ج- ژئودزی ماهواره ای : هدف تعیین مختصات با روش های ماهواره ای نظیر
LLR – SLRو GPS

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد نقشه برداری گرایش ژئودزی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای مهندسی نقشه برداری (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

برنامه درسی (سرفصل) ارشد نقشه برداری گرایش ژئودزی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اختصاصی الزامی : 15 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 9 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

 

دروس اختصاصی الزامی


نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ژئودزی هندسی ماهواره ای پیشرفته

3

فیزیکال ژئودزی پیشرفته

3

ژئودینامیک پیشرفته

3

تئوری تقریب و سریهای زمانی

3

آنالیز تابعی

3

جمع

15

 

 
 
 

دروس اختصاصی اختیاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ژئودزی جاذبی ماهواره ای

3

کاربرد روشهای پیشرفته تقریب در ژئودزی

3

مطالعات خاص در ژئودزی هندسی

3

ارتفاع سنجی ماهواره ای

3

محاسبات تانسوری در ژئودزی

3

تلفیق GPSوINSوکاربرد آن در ناوبری

3

مکانیک نیوتنی و مکانیک نسبیت

3

انتشار امواج الکترومانیتیک

3

مکانیک سیالات و کاربرد آن در ژئودینامیک

3

جمع

30

هیدروگرافی پیشرفته

3

 

  

·  

منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه برداریx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته عمران نقشه برداریx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداریx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداریx

·  منابع ارشد سراسری نقشه برداریx

·  منابع ارشد نقشه برداریx

·  منابع ارشد 96 نقشه برداریx

·  ثبت نام ارشد نقشه برداریx

·  ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداریx

·  ثبت نام ارشد سراسری نقشه برداریx

·  تاریخ ثبت نام ارشد نقشه برداریx

·  تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد نقشه برداریx

·  نحوه ثبت نام ارشد نقشه برداریx

·  نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد نقشه برداریx

·  تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداریx

·  تاریخ زمان ارشد سراسری نقشه برداریx

·  زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداریx

·  منابع ازمون ارشد ژئوفیزیکx

·  منابع ازمون ارشد ژنتیک وزارت علومx

·  منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتیx

·  منابع سوالات کنکور ارشد برقx

·  منابع سوالات کنکور ارشد عمرانx

·  منابع سوالات کنکور ارشد مکانیکx

·  منابع کنکور ارشد برق قدرتx

·  منابع کنکور ارشد حقوق خصوصیx

·  منابع کنکور ارشد صنایعx

·  منابع کنکور ارشد صنایع غذاییx

·  منابع کنکور ارشد طراحی لباسx

·  منابع کنکور ارشد هنرx

·  منابع کنکور ارشد ژنتیکx

·  منابع کنکور ارشد گرافیکx

·  منابع کارشناسی ارشد آزمون سراسریx

·  منابع کارشناسی ارشد کنکور تربیت بدنیx

·  منابع کارشناسی ارشد کنکور حسابداریx

·  منابع کارشناسی ارشد کنکور معماریx

·  منابع کارشناسی ارشد کنکور هنرx

·  منابع کنکور ارشد96x

·  منابع کنکور ارشد ادبیات انگلیسیx

·  منابع کنکور ارشد ادبیات فارسیx

·  منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشیx

·  منابع کنکور ارشد ارتباط تصویری

  • ۹۶/۰۷/۱۹
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

تاریخ ثبت نام ارشد نقشه برداری

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد نقشه برداری

تاریخ زمان ارشد سراسری نقشه برداری

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداری

ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداری

ثبت نام ارشد سراسری نقشه برداری

ثبت نام ارشد نقشه برداری

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

منابع ارشد 96 نقشه برداری

منابع ارشد سراسری نقشه برداری

منابع ارشد نقشه برداری

منابع ازمون ارشد ژئوفیزیک

منابع ازمون ارشد ژنتیک وزارت علوم

منابع ازمون کارشناسی ارشد طب سنتی

منابع سوالات کنکور ارشد برق

منابع سوالات کنکور ارشد عمران

منابع سوالات کنکور ارشد مکانیک

منابع کارشناسی ارشد آزمون سراسری

منابع کارشناسی ارشد کنکور تربیت بدنی

منابع کارشناسی ارشد کنکور حسابداری

منابع کارشناسی ارشد کنکور معماری

منابع کارشناسی ارشد کنکور هنر

منابع کنکور ارشد ادبیات انگلیسی

منابع کنکور ارشد ادبیات فارسی

منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی

منابع کنکور ارشد ارتباط تصویری

منابع کنکور ارشد برق قدرت

منابع کنکور ارشد حقوق خصوصی

منابع کنکور ارشد صنایع

منابع کنکور ارشد صنایع غذایی

منابع کنکور ارشد طراحی لباس

منابع کنکور ارشد هنر

منابع کنکور ارشد ژنتیک

منابع کنکور ارشد گرافیک

منابع کنکور ارشد96

منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری

نحوه ثبت نام ارشد نقشه برداری

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد نقشه برداری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی