منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

این رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 96 دارای دو گرایش زیر است:

1- مهندسی فناوری اطلاعات

2- تجارت الکترونیکی

 

1-فناوری اطلاعات (IT)

هدف از ارائه این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد تربیت افرادی است که علاوه بر داشتن تسلط کافی به فناوری‌های کامپیوتری، بتوانند رویکرد مدیریتی را بهینه کرده و راه‌حل‌های کاربردی در جهت به کار بردن فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و موارد مدیریتی ارائه دهند.

دانش آموختگان این گرایش قادر خواهند بود به عنوان کارشناس ارشد راه‌حل‌های کاربردی در زمینه بهبود و بسترسازی سازمان‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات ارائه دهند. آنها قادرند با توجه به آموخته‌های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی اطلاعات را سامان‌دهی، طبقه‌بندی و به موقع از آن بهره‌برداری کنند و با توجه به نیازهای جامعه راه‌حل‌های بهینه را انتخاب کرده و آن‌ها را به نتیجه برسانند.

 

2-تجارت الکترونیکی

هدف این گرایش تربیت متخصصانی با قابلیت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته، تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستم‌های تجارت الکترونیک و رفع موانع موجود جهت استفاده از پتانسیل موجود در تجارت الکترونیکی می‌باشد.

فعالیت در بانک‌ها، ایجاد سایت‌های ارایه دهنده خدمات تجارت الکترونیکی از دیگر مراکز فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان این گرایش است. دانش آموختگان این گرایش قادر خواهند بود به عنوان کارشناس ارشد راه‌حل‌هایی کاربردی در زمینه تهیه، بهینه‌سازی، بهبود و بسترسازی سیستم‌های تجارت الکترونیک ارائه دهند. آنها قادرند با توجه به آموخته‌های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی و با توجه به نیازهای جامعه راه‌حل‌های بهینه را انتخاب کرده و آنها را به نتیجه برسانند.

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دورx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سینماx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شبکهx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی آلیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی داروییx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی محضx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی پلیمرx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی کاربردیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایعx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع ایمنی صنعتیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع تحلیل سیستمx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذاییx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی 96x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوبx

·         ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات 96x

·         ارشد سراسری 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات 96x

·         منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         رشته های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         منابع ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         منابع ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         منابع ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         نحوه ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

 

  • ۹۶/۰۷/۲۴
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات 96

ارشد سراسری 96 مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات 96

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دور

منابع آزمون کارشناسی ارشد سینما

منابع آزمون کارشناسی ارشد شبکه

منابع آزمون کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری

منابع آزمون کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی آلی

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی محض

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی پلیمر

منابع آزمون کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع ایمنی صنعتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع تحلیل سیستم

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب

منابع ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

منابع ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی