منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (مدارهای میکروالکترونیک)

 

دروس جبرانی

 (6 واحد)

- فیزیک الکترونیک

- پردازش علائم دیجیتال

 

 

دروس اجباری

(9 واحد)

- CMOS I

- روشهای ساخت مدارهای مجتمع

- الکترونیک دیجیتال

 

 

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

 

 

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- CMOS II

- طراحی مدارهای مجتمع : طراحی (VLSI (I ، طراحی (VLSI (II

- ادوات نیمه هادی پیشرفته

- مدارهای مجتمع RF

- الکترونیک پیشرفته

- طراحی با کمک FPGA

مباحث ویژه در الکترونیک

 

دروس دیگر اختیاری که به تصویب گروه رسیده باشد.

 

 

جمع :  32 واحد

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک (نانوالکترونیک)

 

دروس جبرانی

 (3 واحد)

- فیزیک الکترونیک

دروس اجباری

(12 واحد)

- تئوری و تکنولوژی ساخت اوات نیمه هادی (I)

- ادوات نیمه هادی پیشرفته (I)

- فیزیک جالت جامد

 

و یکی از 4 درس زیر به توصیه استاد راهنما :

 

- ادوات اپتوالکتریک

- مدارهای مجتمع نوری                            

- فرآیند های کوانتمی اداوات نیمه هادی

- ادوات ابررسانا

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- ادوات نیمه هادی پیشرفته II       

- نانوتکنولوژی

- تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی II

- کوانتوم الکترونیک

- مسائل مخصوص در ادوات کوانتمی پیشرفته                      

- مدارهای مجتمع نوری II

- اپتیک غیر خطی

- لیزر

- ابررسانایی      

- مساول مخصوص در ادوات نیمه هادی

 

و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک

 

- دروس دیگری که به تصویب گروه رسیده باشد.

جمع :  32 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک (دیجیتال)

 

دروس جبرانی

 (6 واحد)

- میکروپروسسور I

پردازش علائم دیجیتال I

دروس اجباری

(9 واحد)

- طراحی VLSI

- میکروپروسسور II

- مدارهای واسطه کامپیوتری

یکی از دو درس

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتر

- برنامه نویسی کاربردی شیء گرایی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- معماری کامپیوتر پیشرفته

- الکترونیک دیجیتال پیشرفته         

- شبکه های کامپیوتری II

- پردازش تصویر

- برنامه نویسی اینترنت

- شبکه های عصبی و کاربردهای آن

- طراحی توسط زبان های سخت افزاری

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- کنترل مدرن

کنترل دیجیتال  و غیر خطی

دروس اجباری

(9 واحد)

- فرآیندهای تصادفی /یا/ ریاضیات مهندسی پیشرفته

- کنترل بهینه

- کنترل سیستم های چند متغیره

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- پردازش علائم دیجیتال 1

- تئوری تخمین و فیلترهای بهینه

- شناسایی سیستم های دینامیکی

- کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل

- فیلترهای وفقی

- ناوبری اینرسی

- مبانی هدایت

- مباحث ویژه درکنترل

- کنترل تطبیقی

- منطق فازی و کاربردهای آن         

- شبکه های عصبی و کاربردهای آن           

- کنترل سیستم های ابعاد وسیع

- کنترل مقاوم

- کنترل غیر خطی

- رباتیک

- کنترل هوشمند و محاسبات نرم

- ابزار دقیق پیشرفته

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت (الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)

 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- الکترونیک صنعتی

- ماشین های الکتریکی III

دروس اجباری

(9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)

- تئوری جامع ماشین های الکتریکی

- الکترونیک قدرت I

- طراحی ماشین های الکتریکی

- کیفیت توان الکتریکی

- کنترل مدرن

- تکنولوژی فشار قوی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- سیستم های انتقال DC یا AC انعطاف پذیر HVDC/FACTS

- کنترل توان راکتیو

- کنترل ماشین های الکتریکی AC

- ابررسانایی

- کاربرد ابررساناها در مهندسی برق

- انرژی های نو

- حالت های گذرا در سیستم های قدرت

- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت

- الکترونیک قدرت II

- حفاظت پیشرفته تجهیزات و سیستم های قدرت

- روش های اجزای محدود برای تحلیل و طراحی ماشین های الکتریکی

- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

سایر دروس گرایش سیستم های قدرت به توصیه استاد راهنما

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 


 

 

·         چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی برقx

·         ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی برقx

·         ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی برقx

·         ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی برقx

·         ارشد تاریخ ازمون مهندسی برقx

·         ارشد سراسری مهندسی برقx

·         زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی برقx

·         تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی برقx

·         زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی برقx

·         نتایج ارشد ازاد مهندسی برقx

·         نتایج ارشد سراسری مهندسی برقx

·         تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی برقx

·         زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی برقx

·         زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی برقx

·         تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی برقx

·         نتایج نهایی ارشد مهندسی برقx

·         نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی برقx

·         نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی برقx

·         زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی برقx

·         زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی برقx

·         زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x

·         مهندسی برقx

·         زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx

·         96 مهندسی برقx

·         کارنامه ارشد ازاد مهندسی برقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علومx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد ویژه پرستاریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعاملx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری 96x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانسx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری ویژهx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکانx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد پرفیوژنx

·         کارنامه ارشد سراسری مهندسی برقx

·         کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی برقx

·         کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی برقx

·         کارشناسی ارشد مهندسی برقx

·         کارشناسی ارشد رشته مهندسی برقx

·         کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برقx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی برقx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 96

 

 

 

  • ۹۶/۰۷/۲۷
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 مهندسی برق

ارشد تاریخ ازمون مهندسی برق

ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی برق

ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی برق

ارشد سراسری مهندسی برق

ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی برق

تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی برق

تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی برق

تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی برق

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی برق

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 96

زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی برق

زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی برق

زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی برق

زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی برق

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی برق

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی برق

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم

منابع آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرفیوژن

مهندسی برق

نتایج ارشد ازاد مهندسی برق

نتایج ارشد سراسری مهندسی برق

نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی برق

نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی برق

نتایج نهایی ارشد مهندسی برق

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی برق

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی برق

کارنامه ارشد ازاد مهندسی برق

کارنامه ارشد سراسری مهندسی برق

کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی برق

کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی برق

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی