منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مجموعه مهندسی مکانیک  با کد 1267 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی، پردیس خودگردان ، پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، غیرانتفاعی  دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولید ، مهندسی مکانیک با گرایش طراحی کاربردی ، مهندسی تسلیحات با گرایش سلاح ، مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی ، مهندسی پزشکی با گرایش بیومکانیک ، مهندسی مکانیک با گرایش سیستم محرکه خودرو ، مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی با گرایش نیروی محرکه خودرو ، مهندسی مکانیک با گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ، مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی با گرایش طراحی دینامیک خودرو ، مهندسی مکانیک با گرایش سازه بدنه خودرو ، مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی با گرایش سازه و بدنه خودرو و مهندسی مکانیک با گرایش مکاترون می باشد .

لازم به ذکر است پذیرش در رشته های مهندسی تسلیحات و مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی فقط برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر صورت می گیرد .

ظرفیت رشته مهندسی مکانیک در کنکور کارشناسی ارشد 95 96 به شرح زیر بوده است :

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در کنکور 95 - 96

روزانه - نوبت دوم ( شبانه )- پیام نور-  غیرانتفاعی -پردیس خودگردان

2456 نفر -  274 نفر-  870 نفر-1760 نفر  -1040 نفر

 

در این مقاله قصد داریم در مرحله اول راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک که شامل معرفی کد ضریب ها ، معرفی دوره ها و نحوه انتخاب رشته است را توضیح دهیم و در ادامه لیست دانشگاه های ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به همراه ظرفیت هر کدام را که از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد استخراج شده است ارائه داده ایم .

 

در کنکور 95 مجموع ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 6301 نفر بوده است

 

 

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل 100 انتخاب برای هر داوطلب است . در سال گذشته مجموع ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 6301 نفر بوده است که این رقم بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد است . داوطلبان باید با توجه به آنچه که در نتایج کارشناسی ارشد 96 اعلام خواهد شد وضعیت مجاز به انتخاب رشته خود را مشاهده کنند . هر داوطلب با توجه به رتبه ای که در کنکور ارشد 96 کسب کرده یا هم در دوره روزانه و هم  دوره های غیر روزانه ( شامل دانشگاه های نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی و پردیس های خودگردان ) مجاز به انتخاب رشته می شود یا فقط در دوره های غیر روزانه . اعلام علاقه مندی به دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک می تواند در زمان ثبت نام کنکور ارشد 96 یا زمان انتخاب رشته ارشد 96 با خرید کارت اعتباری انجام شود . توصیه می کنیم ترتیب این 100 انتخاب را فقط براساس علاقه ، دوری و نزدیک ، هزینه و کیفیت دانشگاه ها مرتب کنید و موضوعاتی مانند شانس قبولی را در چینش انتخاب هایتان دخیل نکنید . لازم به ذکر است تفاوت دوره های روزانه و نوبت دوم ( شبانه ) کلیه دانشگاه ها تنها در شهریه پرداختی دانشجویان است و هیچ تفاوتی از لحاظ اعتبار مدرک ، اساتید و محل برگزاری کلاس ها با یکدیگر ندارند .بین دوره روزانه و پردیس خودگردان هم غیر از موضوع شهریه ، در بعضی دانشگاه ها محل برگزاری کلاس ها و اساتید دانشجویان هم متفاوت است و در بعضی دانشگاه ها تفاوت کمی در اساتید دارند . باتوجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد ، برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96 که قصد انتخاب رشته در هر دو مجموعه دانشگاه را دارند مطالعه مقالات انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 ، رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک را توصیه می کنیم . نکته مهم دیگر ارتباط کد ضریب های درج شده در دفترچه انتخاب رشته با کارنامه است . زیرگروه هایی که در نتایج ارشد 96 درج شده است به دلیل تفاوت در ضریب دروس ، با یکدیگر متفاوت هستند . بنابراین برای بررسی وضعیت خود در هر کد ضریب ، باید با گرایش های مربوط به آن کد ضریب آشنایی داشته باشید که در زیر توضیح داده شده است :

زیرگروه 1 : رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

زیرگروه 2 : رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی و رشته مهندسی تسلیحات گرایش سلاح

زیرگروه 3 : رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

زیرگروه 4 : رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

زیرگروه 5 : رشته مهندسی مکانیک گرایش سیستم محرکه خودرو و رشته مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی گرایش نیروی محرکه خودرو

زیرگروه 6 : رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و رشته مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی گرایش طراحی دینامیک خودرو

زیرگروه 7 : رشته مهندسی مکانیک گرایش سازه بدنه خودرو و رشته مهندسی طراحی و ساخت خودروهای نظامی گرایش سازه و بدنه خودرو

زیرگروه 8 : رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونی

·         منابع کنکور ارشد شیمی کاربردیx

·         منابع کنکور ارشد صنایعx

·         منابع کنکور ارشد صنایع96x

·         منابع کنکور ارشد صنایع دستیx

·         منابع کنکور ارشد صنایع سیستمx

·         منابع کنکور ارشد صنایع غذاییx

·         منابع کنکور ارشد صنایع غذایی 96x

·         منابع کنکور ارشد صنایع غذایی 97x

·         منابع کنکور ارشد صنایع غذایی دانشگاه ازادx

·         منابع کنکور ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشتx

·         منابع کنکور ارشد صنایع چوبx

·         منابع کنکور ارشد طراحی داخلیx

·         منابع کنکور ارشد طراحی شهریx

·         منابع کنکور ارشد طراحی صنعتیx

·         منابع کنکور ارشد طراحی لباسx

·         منابع کنکور ارشد طراحی لباس و پارچهx

·         منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباسx

·         منابع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیثx

·         منابع کنکور ارشد علوم قرآنیx

·         منابع کنکور ارشد فلسفه غربx

·         منابع کنکور ارشد فیزیک ذرات بنیادیx

·         منابع کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکیx

·         منابع کنکور ارشد نرم افزارx

·         منابع کنکور ارشد نرم افزار 96x

·         منابع کنکور ارشد نرم افزار دانشگاه آزادx

·         منابع کنکور ارشد نفتx

·         منابع کنکور ارشد نقاشیx

·         منابع کنکور ارشد نقشه برداریx

·         منابع کنکور ارشد هماتولوژیx

·         منابع کنکور ارشد هنرx

·         منابع کنکور ارشد هنر سینماx

·         منابع کنکور ارشد هوافضاx

·         منابع کنکور ارشد هوش مصنوعیx

·         منابع کنکور ارشد ژئوفیزیکx

·         منابع کنکور ارشد ژنتیکx

·         منابع کنکور ارشد ژنتیک انسانیx

·         منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکیx

·         منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکی وزارت بهداشتx

·         منابع کنکور ارشد گرافیکx

·         منابع کنکور ارشد گرافیک دانشگاه آزادx

·         منابع کنکور ارشد گردشگریx

·         منابع کنکور ارشد گفتار درمانیx

·         منابع کنکور ارشد گیاهپزشکیx

·         ارشد مهندسی مکانیکx

·         ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·         ارشد سراسری مهندسی مکانیکx

·         ارشد ازاد 96 مهندسی مکانیکx

·         ارشد ازاد مهندسی مکانیک 96x

·         ارشد سراسری 96 مهندسی مکانیکx

·         ارشد سراسری مهندسی مکانیک 96x

·         منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی مکانیکx

·         رشته های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکx

·         منابع ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·         منابع ارشد سراسری مهندسی مکانیکx

·         منابع ارشد مهندسی مکانیکx

·         منابع ارشد 96 مهندسی مکانیکx

·         ثبت نام ارشد مهندسی مکانیکx

·         ثبت نام ارشد ازاد مهندسی مکانیک

 

 

  • ۹۶/۰۷/۲۲
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

ارشد ازاد 96 مهندسی مکانیک

ارشد ازاد مهندسی مکانیک

ارشد ازاد مهندسی مکانیک 96

ارشد سراسری 96 مهندسی مکانیک

ارشد سراسری مهندسی مکانیک

ارشد سراسری مهندسی مکانیک 96

ارشد مهندسی مکانیک

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی مکانیک

ثبت نام ارشد مهندسی مکانیک

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

منابع ارشد 96 مهندسی مکانیک

منابع ارشد ازاد مهندسی مکانیک

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی مکانیک

منابع ارشد سراسری مهندسی مکانیک

منابع ارشد مهندسی مکانیک

منابع کنکور ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد صنایع چوب

منابع کنکور ارشد طراحی داخلی

منابع کنکور ارشد طراحی شهری

منابع کنکور ارشد طراحی صنعتی

منابع کنکور ارشد طراحی لباس

منابع کنکور ارشد طراحی لباس و پارچه

منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس

منابع کنکور ارشد علوم قرآن و حدیث

منابع کنکور ارشد علوم قرآنی

منابع کنکور ارشد فلسفه غرب

منابع کنکور ارشد فیزیک ذرات بنیادی

منابع کنکور ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

منابع کنکور ارشد نرم افزار

منابع کنکور ارشد نرم افزار 96

منابع کنکور ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد نفت

منابع کنکور ارشد نقاشی

منابع کنکور ارشد نقشه برداری

منابع کنکور ارشد هماتولوژی

منابع کنکور ارشد هنر

منابع کنکور ارشد هنر سینما

منابع کنکور ارشد هوافضا

منابع کنکور ارشد هوش مصنوعی

منابع کنکور ارشد ژئوفیزیک

منابع کنکور ارشد ژنتیک

منابع کنکور ارشد ژنتیک انسانی

منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکی

منابع کنکور ارشد ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد گرافیک

منابع کنکور ارشد گرافیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد گردشگری

منابع کنکور ارشد گفتار درمانی

منابع کنکور ارشد گیاهپزشکی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی