منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

مواد امتحانی و جدول ضرایب دروس رشته امتحانی مهندسی کامپیوتر

۱-زبا ن عمومی و تخصصی

۲- ریاضیات (آمارو احتمال ــ ریاضیات مهندسی ــ  محاسبات عددی ــ ساختمان گسسته)

۳- دروس مشترک(ساختمان داده ــ مدارهای منطقی ــ معماری کامپیوتر ــ سیستم عامل ــ نظریه زبانها وماشین ها)

۴- دروس تخصصی معماری (مدارهای الکتریکی ــ VLSI ــ الکترونیک دیجیتال ــ انتقال داده)

۵- دروس تخصصی نرم افزار ( طراحی الگوریتم ــ کامپایلر ــ زبانهای برنامه نویسی ــ پایگاههای داده)

۶- دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی ــ  طراحی الگوریتم ها ــ هوش مصنوعی) 

 

نام درس

 

تعداد تست

ظرایب

معماری کامپیوتر

نرم افزار

هوش مصنوعی

الگوریتم ومحاسبات

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

۱

۱

۱

۱

ریاضیات

۱۶

۲

۲

۲

۲

دروس مشترک

۲۷

۴

۴

۴

۴

دروس تخصصی سخت افزار

۱۶

۴

۰

۰

۰

دروس تخصصی نرم افزار

۱۶

۰

۴

۰

۴

دروس تخصصی هوش مصنوعی

۱۶

۰

 

۰

 

۴

۰

زبان عمومی وتخصصی:

۱ـ زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر تالیف آقای دکتر مجتبی شاکری

۲- مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct

ریاضیات مهندسی:

۱ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده ۲ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

آمار و احتمال:

۱ـ آمار ریاضی تألیف والپول ۲ـ آمار و احتمالات، دکتر نیکوکار، دانشگاه علم و صنعت ۳ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی ۴ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر ملحوجی، دانشگاه صنعتی شریف ۵ ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محاسبات عددی:

۱ـ تحلیل عددی تألیف آلکینسن ۲ـ روشهای عددی تألیف ناکامورا ۳ـ محاسبات و تحلیل‌های عددی تألیف بلوم

ساختمان‌های گسسته:

۱ـ ریاضیات گسسته ، گریمالدی۲ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن

ساختمان داده:

۱ـ اصول ساختمان داده‌ها تألیف هرویتز ۲ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم ۳ـ ساختمان داده‌ها، CLRS

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:

۱ـ مقدمه‌ای بر زبانهای رسمی و ماشین تألیف لینز ۲ـ تئوری محاسبات تألیف وود ۳ـ تئوری زبانهای رسمی تألیف روسز ۴۵ـ کتاب نظریه زبان‌ها و محاسبات سیپسر

مدارهای منطقی:

۱ـ اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی ۲ـ طراحی سخت‌افزار مهندسی کامپیوتر تألیف موریس مانو

معماری کامپیوتر:

۱ـ طراحی سیستم‌های کامپیوتری تألیف مانو ۲ـ معماری کامپیوتر تألیف پترسون

سیستم عامل:

۱ـ سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم ۲ـ سیستمهای عامل تألیف استالینگ ۳ـ مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد جزاx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسیx

·         ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوترx

·         ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر 96x

·         ارشد سراسری 96 مهندسی کامپیوترx

·         ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر 96x

·         منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی کامپیوترx

·         رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترx

·         منابع ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         منابع ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         منابع ارشد مهندسی کامپیوترx

·         منابع ارشد 96 مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترx

·         نحوه ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوترx

·         نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوترx

·         چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی کامپیوترx

·         نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد خبرنگاریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد خصوصیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی

 

  • ۹۶/۰۷/۲۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوتر

ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر 96

ارشد سراسری 96 مهندسی کامپیوتر

ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر 96

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوتر

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی کامپیوتر

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوتر

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوتر

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی

منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد جزا

منابع آزمون کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد خبرنگاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد خون شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزا

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی

منابع ارشد 96 مهندسی کامپیوتر

منابع ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی کامپیوتر

منابع ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

منابع ارشد مهندسی کامپیوتر

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی کامپیوتر

نحوه ثبت نام ارشد مهندسی کامپیوتر

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی کامپیوتر

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی