منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر96-95

 

 

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری

 منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 96 - 95

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر:

زبان( عمومی و تخصصی):

1ـ زبان تخصصی برای دانشجویان رشته پلیمر

شیمی پلیمر (شیمی پلیمر، اصول مهندسی پلیمریزاسیون):

1ـ جزوه درسی شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون تالیف فرامرز افشار طارمی

2ـ اصول بسپارش تالیف جرج ادیان

3ـ واکنش‌های پلیمریزاسیون دکتر وحید حدادی اصل 

4ـ تکنولوژی پلیمرها دکتر وحید حدادی اصل

ریاضیات مهندسی:

1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

تکنولوژی پلیمر:

1ـ تکنولوژی جامع لاستیک تالیف هافمن 

2ـ مقدمه‌ای بر ویسکوالاستیسیته پلیمرها ترجمه پرویز نورپناه

3ـ جزوه درسی مهندسی پلاستیک تالیف حسین نازک

4ـ Principles of composite material mechanics - Ronald Gibson

5ـ جزوه درسی مهندسی الاستوم تألیف دکتر علی اصغر کتباب

6ـ جزوه درسی کامپوزیت، مواد، طراحی و فرآیند تألیف دکتر سید رضا غفاریان

منابع برای مطالعه بیشتر: کامپوزیت‌های 1 و 2 و 3 تالیف ماسیس اکبریان

شیمی فیزیک پلیمرها، خواص فیزیگی و مکانیکی پلیمرها :

1ـ شیمی فیزیک پلیمرها تالیف دکتر ناصر محمدی

2ـ خواص مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت‌ها تالیف لارنس

3ـ Nielsen- mechanical properties of polymers

4ـ جزوه رئولوژی دکتر گوهرچی

پدیده‌های انتقال:

1ـ انتقال حرارت ترجمه فیلیپ هولمن (تألیف میدلمن)

2ـ اصول طراحی و تحلیل در انتقال جرم تالیف سعید پورمهدیان 

3ـ عملیات انتقال جرم تالیف رابرت اولدتریبال

4ـ جزوه درسی رئولوژی تألیف دکتر گوهرپی

کنترل فرآیندهای پلیمری:

 

1ـ کتاب دینامیک و کنترل فرآیندها با نگرش کاربردی در مهندسی شیمی، پلیمر، متالوژی تألیف مهدی رفیع‌زاده

مکانیک سیالات:

1ـ مکانیک سیالات، تألیف وایت

2ـ مکانیک سیالات، تألیف فاکس

3ـ مکانیک سیالات، شیمز، ترجمه سیامک انتظاری

·         کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر سنجش تکمیلیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         سنجش کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         ارشد مهندسی پلیمرx

·         ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمرx

·         ارشد ازاد مهندسی پلیمر 96x

·         ارشد سراسری 96 مهندسی پلیمرx

·         ارشد سراسری مهندسی پلیمر 96x

·         منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی پلیمرx

·         رشته های کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         منابع ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         منابع ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         منابع ارشد مهندسی پلیمرx

·         منابع ارشد 96 مهندسی پلیمرx

·         ثبت نام ارشد مهندسی پلیمرx

·         ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی پلیمرx

·         تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         نحوه ثبت نام ارشد مهندسی پلیمرx

·         نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی پلیمرx

·         تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی پلیمرx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمرx

·         چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی پلیمرx

·         نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمرx

·         تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         ارشد سراسری96 مهندسی پلیمرx

·         برنامه ریزی ارشد مهندسی پلیمرx

·         برنامه ریزی ازمون مهندسی پلیمرx

·         ارشد برنامه ریزی مهندسی پلیمرx

·         ازمون ارشد ازاد مهندسی پلیمرx

·         برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی پلیمرx

·         چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی پلیمرx

·         ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی پلیمر

 

 

  • ۹۶/۰۸/۰۲
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمر

ارشد ازاد مهندسی پلیمر

ارشد ازاد مهندسی پلیمر 96

ارشد برنامه ریزی مهندسی پلیمر

ارشد سراسری 96 مهندسی پلیمر

ارشد سراسری مهندسی پلیمر

ارشد سراسری مهندسی پلیمر 96

ارشد سراسری96 مهندسی پلیمر

ارشد مهندسی پلیمر

ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی پلیمر

ازمون ارشد ازاد مهندسی پلیمر

برنامه ریزی ارشد مهندسی پلیمر

برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی پلیمر

برنامه ریزی ازمون مهندسی پلیمر

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمر

تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی پلیمر

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی پلیمر

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمر

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمر

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی پلیمر

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمر

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمر

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمر

ثبت نام ارشد مهندسی پلیمر

رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی پلیمر

زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی پلیمر

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی پلیمر

سنجش کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

منابع ارشد 96 مهندسی پلیمر

منابع ارشد ازاد مهندسی پلیمر

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی پلیمر

منابع ارشد سراسری مهندسی پلیمر

منابع ارشد مهندسی پلیمر

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی پلیمر

نحوه ثبت نام ارشد مهندسی پلیمر

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی پلیمر

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر سنجش تکمیلی

نظرات (۱)

مرسی عالی بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی