منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی IT دارای یک دفترچه برای پاسخگویی سوالات آزمون کارشناسی ارشد می‌باشد که این دفترچه شامل 7 درس که به ترتیب زبان ـ دروس مشترک ـ اصول و مبانی مدیریت ـ اصول طراحی پایگاه داده‌ها ـ هوش مصنوعی ـ سیستم عامل و معماری کامپیوتر را شامل می‌شود این دفترچه شامل 90 سوال و مدت زمان پاسخگویی 180 دقیقه است. در این دفترچه گرایش‌های تجارت الکترونیک و مهندسی فناوری اطلاعات به درس معماری کامپیوتر پاسخ نمی‌دهد و دو گرایش امنیت اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری به درس اصول و مبانی مدیریت که دارای ضریب صفر است پاسخ نمی‌دهند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT 

زبان عمومی و تخصصی :

   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct  

   ساختمان گسسته:

   1ـ ریاضی گسسته تألیف ترمبلی ـ گراسمن

   2ـ ریاضیات گسسته ، گریمالدی

   ساختمان داده:

   1ـ اصول ساختمان داده‌ها تألیف هروتیز

   2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم

   طراحی الگوریتم:

  CLRS

   2ـ اصول الگوریتمهای کامپیوتری تألیف هروتیز

   3ـ الگوریتم­ها و ساختمان داده تألیف ای‌هو

   مهندسی نرم‌افزار:

   1ـ مهندسی نرم‌افزار تألیف پرسمن

   2ـ آنالیز ساختاری مدرن تألیف یوردن

   3ـ مهندسی نرم‌افزار تألیف سامرویل

   شبکه‌های کامپیوتری:

   1ـ شبکه‌های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه دکتر پدرام

  2ـ کتاب CCNA

   3ـ انتقال داده و شبکه‌های کامپیوتری تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت‌الله سپیدفام

   اصول و مبانی مدیریت:

   1ـ کتاب جامع مبانی مدیریت تألیف وحید قربانی

   اصول و طراحی پایگاه داده:

   1ـ پایگاه داده‌ها تألیف دیت

   2ـ اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز

   هوش مصنوعی:

   1ـ هوش مصنوعی تألیف راسل

   2ـ هوش مصنوعی تألیف ریچ

   3ـ پرولوگ تألیف براتکو

   سیستم عامل:

   1ـ سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم

   2ـ سیستمهای عامل تألیف استالینگ

   3ـ سیستمهای عامل تألیف دیتل

   4ـ مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز

   معماری کامپیوتر:

   1ـ طراحی سیستمهای کامپیوتری تألیف مانو

·         سنجش تکمیلیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشدx

·         بسته های آموزشی کارشناسی ارشدx

·         برنامه ریزی تحصیلیx

·         کارشناسی ارشدx

·         آزمون های مرحله ایx

·         سنجشx

·         آزمون کارشناسی ارشدx

·         رتبه یکx

·         مشاوره با رتبه یکx

·         مشاوره تحصیلیx

·         بسته های آموزشیx

·         کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سنجش تکمیلیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         سنجش کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعاتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نورx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبانx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسهx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد ساخت و تولیدx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجشx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سال 97x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 98x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 99x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری عمرانx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دورx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد سینما

 

 

  • ۹۶/۰۷/۲۴
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد ازاد مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

رتبه یک

رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد ساخت و تولید

منابع آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش

منابع آزمون کارشناسی ارشد سال 97

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 98

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 99

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سنجش تکمیلی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی