منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سراسری و آزاد کد 1276


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات اگر به درستی انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات


به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.


گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) سراسری و آزاد عبارتند از:

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی


توجه نمایید که داخل بسته آموزشی هر گرایش، دروسی که ضرایب غیرصفر دارند ارائه می شوند.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع زبان تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

1- کتاب زبان تخصصی (رشته فناوری اطلاعات)، تالیف سهراب غلامپور، علیرضا جباریه، انتشارات اتحاد.
2- کتاب زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تالیف حسین حاج رسولیها، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.
3- کتاب انگلیسی برای دانشجویان فناوری اطلاعات، تالیف ساناز زراعتی، انتشارات جنگل.
4- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات، تالیف وحیدرضا میرزائیان، انتشارات سمت.
5- جزوه زبان تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
6- جزوه زبان تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات موسسه سنجش تکمیلی امیر کبیر.
7- جزوه زبان تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع ساختمان های گسسته

1- کتاب ساختمان های گسسته،تالیف بهروز قلی زاده،ترجمه محمد ایزدی ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی.
2- کتاب ریاضیات گسسته و ترکیباتی ،تالیف رالف گریمالدی،ترجمه محمدعلی رضوانی ،انتشارات موسسه فرهنگی فاطمی.
3- کتاب ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته)،تالیف جین پل ترمبلی، مانوهر،ترجمه محمدعلی اسلامی ،مصطفی شاه زمانیان ،تالیف ققنوس.
4- کتاب ریاضیات گسسته و الگوریتم ها، تالیف علی بهفروز، انتشارات آییژ.
5- کتاب ریاضیات گسسته، تالیف حبیب اذانچیلر، انتشارات حفیظ.
6- کتاب ریاضیات گسسته، تالیف محمدتقی درویشی و مسعود نیکوکار، انتشارات گسترش علوم پایه.
7- کتاب ساختمان های گسسته، تالیف هادی یوسفی، انتشارات پوران پژوهش.
8- جزوه ساختمان داده دکتر قدسی دانشگاه صنعتی شریف.
9- جزوه ساختمان داده دکتر دهقان دانشگاه امیرکبیر.
10- جزوه ساختمان داده دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
11- جزوه ساختمان های گسسته موسسه سنجش تکمیلی امیر کبیر.
12- جزوه ساختمان های گسسته سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع ساختمان داده ها

1- کتاب داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها،تالیف محمد قدسی،انتشارات فاطمی.
2- کتاب اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال، تالیف سارتاج ساهنی و آلیس هورویتز، مترجمان سهیل صالحی و ملیحه مهدی پور، انتشارات خراسان.
3- کتاب اصول ساختمان داده ها به زبان C، تالیف سارتاج ساهنی، آلیس هورویتز و سوزان اندرسن فرید، مترجم امیر علیخانزاده، انتشارات باغانی، خراسان.
4- کتاب ساختمان داده ها در C، تالیف یدیدیاه لنگ سام و موشه آیوجنستین، آرون تننباوم، مترجمان عین اله جعفرنژاد قمی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
5- کتاب اصول ساختمان داده ها، تالیف سیمور لیپ شوتز، مترجم حسین ابراهیم زاده قلزم، انتشارات دانشگاه هرمزگان.
6- کتاب ساختمان داده ها، تالیف هادی یوسفی، انتشارات پوران پژوهش.
7- کتاب درس و کنکور ساختمان داده، تالیف حمیدرضا مقسمی، انتشارات گسترش علوم پایه.
8- کتاب ساختمان داده، تالیف سمیه حسابی و زهرا تونی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
9- کتاب ساختمان داده ها و الگوریتم ها، تألیف جعفر تنها و سید ناصر آیت، انتشارات دانشگاه پیام نور.
10- جزوه ساختمان داده دکتر قدسی دانشگاه صنعتی شریف.
۱1- جزوه ساختمان داده دکتر دهقان دانشگاه امیرکبیر.
۱2- جزوه ساختمان داده دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
۱3- جزوه ساختمان داده ها موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
۱4- جزوه ساختمان داده سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع طراحی الگوریتم

۱- کتاب طراحی الگوریتم ها (با شبه کدهای C++ )، تالیف کیومرث نعیمی پور و ریچارد نیپولتان، مترجم عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
۲- کتاب طراحی و تحلیل الگوریتم ها، تالیف بهروز قلی زاده، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
3- کتاب طراحی الگوریتم ها، تالیف سارتاج ساهنی, آلیس هوروویتس و سانجوتوار راجاسکاران, ترجمه امیر علیخان زاده، انتشارات پرتو نگار.
4- کتاب درس مقدمه ای بر طراحی الگوریتم (CLRS)، تالیف توماس کورمن، چارلز لیزرسون، رونالد ریوست و کلیفورد استین، مترجم علی دهقان طرزه، انتشارات نص.
5- کتاب طراحی الگوریتم ها، تالیف کمال شاه طالبی، انتشارات دانشگاه اصفهان.
6- کتاب آشنایی با الگوریتم ها، تالیف یحیی تابش، انتشارات فاطمی.
7- کتاب طراحی الگوریتم، تالیف هادی یوسفی، انتشارات پوران پژوهش.
8- درس و کنکور طراحی الگوریتم، تالیف حمیدرضا مقسمی، انتشارات گسترش علوم پایه.
9- کتاب تحلیل و طراحی الگوریتم ها، تألیف جعفر تنها و احمد فراهی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
10- جزوه طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه صنعتی شریف.
۱1- جزوه الگوریتم دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
۱2- جزوه الگوریتم دانشگاه علم و صنعت.
۱3- جزوه طراحی الگوریتم ها دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
۱4- جزوه طراحی الگوریتم موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
۱5- جزوه طراحی الگوریتم سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع مهندسی نرم افزار

1- کتاب مهندسی نرم افزار، تالیف راجر پرسمن، ترجمه محمدمهدی سالخورده حقیقی، انتشارات باغانی.
2- کتاب مهندسی نرم افزار، تالیف یان سامرویل، ترجمه عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
3- کتاب تحلیل و طراحی سیستمها، تالیف ایگور هوریس کیوویچ، ترجمه عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
4- کتاب مهندسی نرم افزار، تالیف پیمان تیموری، انتشارات پوران پژوهش.
5- کتاب درس و کنکور مهندسی نرم افزار، تالیف محمدحسین رضوانی، انتشارات گسترش علوم پایه.
6- جزوه مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت.
7- جزوه مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
8- جزوه مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف.
9- جزوه مهندسی نرم افزار دانشگاه تهران.
10- جزوه مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه مهندسی نرم افزار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه مهندسی نرم افزار سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع شبکه های کامپیوتری

1- کتاب انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری، تالیف ویلیام استالینگز، مترجم قدرت الله سپیدنام، انتشارات علوم رایانه.
2- کتاب شبکه های کامپیوتری، تالیف آندرواس تننباوم، دیوید ج. ودرال، مترجمان عین الله جعفرنژادقمی و قدرت الله سپیدنام، انتشارات علوم رایانه.
3- کتاب شبکه های ارتباطی: مفاهیم پایه ای و معماری های کلیدی، تالیف آلبرتو لئون گارسیا، ایندرا ویدیا، ترجمه سیدامیر اصغری، مصطفی غلامی، پوریا محمدی یقینی، انتشارات نیاز دانش.
4- کتاب شبکه TCP/IP، تالیف بهروز فروزان، سوفیاچونگ فگان، ترجمه عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
5- کتاب شبکه های کامپیوتری: رویکرد از فراز به فرود،تالیف کیت دبلیو راس، جیمز.اف کروز، ترجمه حاج رسولیها، انتشارات نیاز دانش.
6- کتاب مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری، تالیف علی رضائی، سام جبه داری، سحر آدابی ، انتشارات کلاسیک.
7- کتاب شبکه های کامپیوتری، امیرمسعود رحمانی، انتشارات پوران پژوهش.
8- کتاب درس و کنکور شبکه های کامپیوتری، تالیف علی برومندنیا، حمیدرضا مقسمی، انتشارات گسترش علوم پایه.
9- جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت.
10- جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
11- جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه تهران.
13- جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
14- جزوه شبکه های کامپیوتری موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه شبکه های کامپیوتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع اصول و مبانی مدیریت

1- کتاب مدیریت عمومی، تالیف سید مهدی الوانی، انتشارات نی.
2- کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدمحمدمقیمی، انتشارات راه دان.
3- کتاب تجزیه و طراحی سیستم، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.
4- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، تالیف استیفن پی رابینز، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار- اشراقی.
5- کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.
6- کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.
7- کتاب تئوری های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، انتشارات مهربان نشر.
8- کتاب تئوریهای مدیریت پیشرفته، تالیف سیدرضاسیدجوادین و حسین جلیلیان، انتشارات نگاه دانش.
9- کتاب مدیریت منابع انسانی، تالیف اسفندیار سعادت، انتشارات سمت.
10- کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدرضا سیدجوادین، انتشارات نگاه دانش.
11- کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.
12- کتاب تئوری و طراحی سازمان (2جلد)، تالیف ریچارد ال دفت، مترجم سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
13- کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
14- کتاب سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، تالیف ریچارد اسکات، مترجم حسن میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.
15- کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
16- کتاب سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها، تالیف ریچارد اچ. هال، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
17- کتاب تئوری مدیریت (نظریه عمومی مدیریت)، تالیف علی محمد پرگان و مصطفی حسان، انتشارات کتاب نوین.
18- کتاب سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن، تالیف گرت مورگان، ترجمه اصغر مشبکی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
19- کتاب مبانی فلسفی تئوریهای سازمان، تالیف حسن میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت.
20- کتاب نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (2جلد)، تالیف حسین رحمان سرشت، انتشارات دوران.
21- کتاب تئوری های مدیریت، تالیف حسین صفرزاده و صالح منصوری، انتشارات پوران پژوهش.
22- جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه تهران.
23- جزوه تئوری های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
24- جزوه تئوریهای مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
25- جزوه تئوری های مدیریت سنجش تکمیلی امیرکبیر.
26- جزوه مبانی سازمان و مدیریت سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع اصول طراحی پایگاه داده ها

1- کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها، تالیف آبراهام سیلبرشاتس، هنری کورت، اس سودارشان، ترجمه عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
2- کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها، تالیف سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی، انتشارات جلوه.
3- کتاب نگاهی عمیق به پایگاه داده ها: نظریه رابطه ای برای متخصصین، تالیف سی.جی. دیت، ترجمه پویا فوده، انتشارات نقش سیمرغ.
4- کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها، تالیف علیرضا خلیلیان، انتشارات پوران پژوهش.
5- کتاب درس و کنکور پایگاه داده ها، تالیف حمیدرضا مقسمی، انتشارات گسترش علوم پایه.
6- کتاب سوال های چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها، تالیف سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی، انتشارات جلوه.
7- جزوه پایگاه داده های دانشگاه صنعتی شریف.
8- جزوه پایگاه داده های دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
9- جزوه پایگاه داده های دانشگاه علم و صنعت.
10- جزوه پایگاه داده های پیشرفته دانشگاه تهران.
11- جزوه پایگاه داده های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه پایگاه داده های پیشرفته موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه پایگاه داده های پیشرفته سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.


منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع هوش مصنوعی

1- کتاب هوش مصنوعی، تالیف بن کوپین، ترجمه سیدهاشم داورپناه و عبدالرضا میرزائی، انتشارات کتاب پدیده.
2- کتاب هوش مصنوعی (رهیافتی نوین)، تالیف پیتر نورویگ، استوارت جاناتان راسل، انتشارات علوم رایانه.
3- کتاب هوش مصنوعی و برنامه نویسی، تالیف پرولوگ ایوان براتگو، ترجمه رامین مولاناپور، انتشارات سها دانش.
4- کتاب هوش مصنوعی، تالیف ایلین ریچ، ترجمه مهرداد فهیمی، انتشارات جلوه.
5- کتاب هوش مصنوعی، تالیف مهدیه شادی، انتشارات پوران پژوهش.
6- کتاب درس و کنکور هوش مصنوعی ویژه: داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر،تالیف رضا رافع، حمیدرضا مقسمی ،انتشارات گسترش علوم پایه.
7- جزوه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
8- جزوه هوش مصنوعی دانشگاه تهران.
9- جزوه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف.
10- جزوه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه هوش مصنوعی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه هوش مصنوعی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - منابع سیستم های عامل

1- کتاب سیستم های عامل، تالیف ویلیام استالینگز، مترجم عین الله جعفرنژادقمی، انتشارات علوم رایانه.
2- کتاب مفاهیم سیستم عامل، تالیف پیتر گالوین، آبراهام سیلبرشاتز، گاگن گین، مترجمان علی ایلخانی، سیدامیر اصغری و کاظم غضنفری، انتشارات پیوند نو.
3- کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم عامل، آندرواس تننباوم، آلبرت وودهال، مترجم ابوالفضل طرقی حقیقت، انتشارات نص.
4- کتاب سیستم عامل، تالیف محسن ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش.
5- کتاب درس و کنکور سیستم عامل، تالیف حمیدرضا مقسمی، انتشارات گسترش علوم پایه.
6- کتاب سیستم عامل ، تالیف رعنا غزالی و افشین عضدانلو، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
7- جزوه سیستم های عامل دانشگاه صنعتی شریف.
8- جزوه سیستم های عامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
9- جزوه سیستم های عامل دانشگاه علم و صنعت.
10- جزوه سیستم های عامل دانشگاه تهران.
11- جزوه سیستم های عامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه سیستمهای عامل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه سیستم های عامل سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد.با سنجش امیرکبیر آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مهندسی فناوری اطلاعات را قورت دهید.


کلمات کلیدی:

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98, منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98, منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98, منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99, منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات,آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سراسری , ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , سنجش تکمیلی امیرکبیر , منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تضمینی , بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, جزوات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات, دروس امتحانی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , جدیدترین منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , مشاوره آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , مشاوره آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , گرایش های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , بهترین گرایش مهندسی فناوری اطلاعات , رشته های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات , منابع آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات, منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات, منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات, منابع ارشد فناوری اطلاعات , منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی IT, منابع آزمون ارشد مهندسی IT, منابع کارشناسی ارشد مهندسی IT, منابع ارشد مهندسی IT , منابع آزمون کارشناسی ارشد IT, منابع آزمون ارشد IT, منابع کارشناسی ارشد IT, منابع ارشد IT , منابع آزمون کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی, منابع آزمون ارشد تجارت الکترونیکی, منابع کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی, منابع ارشد تجارت الکترونیکی , گرایش های ارشد فناوری اطلاعات , منابع ارشد مهندسی کامپیوتر , دانشگاههای کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات , منابع کنکور کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری , دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات , منابع ارشد فناوری اطلاعات 97 , سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات , منابع ارشد آی تی 97 , منابع آزمون کارشناسی ارشد IT, منابع آزمون کارشناسی ارشد IT 96, منابع آزمون کارشناسی ارشد IT 97, منابع آزمون کارشناسی ارشد IT 98, منابع آزمون کارشناسی ارشد IT 99, منابع آزمون ارشد IT, منابع آزمون ارشد IT 96, منابع آزمون ارشد IT 97, منابع آزمون ارشد IT 98, منابع آزمون ارشد IT 99, منابع کارشناسی ارشد IT, منابع کارشناسی ارشد IT 96, منابع کارشناسی ارشد IT 97, منابع کارشناسی ارشد IT 98, منابع کارشناسی ارشد IT 99, منابع ارشد IT, منابع ارشد IT 96, منابع ارشد IT 97, منابع ارشد IT 98, منابع ارشد IT 99, منابع کنکور کارشناسی ارشد IT, منابع کنکور ارشد IT, آزمون کارشناسی ارشد IT,آزمون ارشد IT, کنکور کارشناسی ارشد IT, کنکور ارشد IT, منابع آزمون کارشناسی ارشد IT سراسری , ارشد IT , کارشناسی ارشد IT

  • ۹۶/۰۶/۲۷
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

جزوات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

دروس امتحانی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

سنجش تکمیلی امیرکبیر

سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

منابع آزمون ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تضمینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سراسری

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

منابع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 95

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 96

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

منابع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 99

منابع کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات