منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در رشته مهندسی معدن با ارائه یک دفترچه برگزار شد.

یک دفترچه 250 سؤالی و شامل دروس:

1 -زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با 30 سؤال،

2- ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با 20 سؤال،

3- مقاومت مصالح با 15 سؤال،

4- مکانیک سیالات با 15 سؤال،

5- زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی) با 20 سؤال،

6- کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون با 30 سؤال،

7- مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری با 30 سؤال،

8- معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه با 30 سؤال،

9- ژئوفیزیک، ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی با 30 سؤال،

10-ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) با 30 سؤال می باشد.

 

·  ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی معدنx

·  ارشد تاریخ ازمون مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی معدنx

·  نتایج ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  نتایج ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  نتایج نهایی ارشد مهندسی معدنx

·  نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x

·  مهندسی معدنx

·  زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx

·  96 مهندسی معدنx

·  کارنامه ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  کارنامه ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدنx

·  کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی معدنx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی معدنx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی معدن 96x

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی معدنx

·  بهترین گرایش مهندسی معدنx

·  سوالات کنکور ارشد معدنx

·  منابع کارشناسی ارشد معدن فراوریx

·  سرفصل دروس کارشناسی ارشد معدنx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدنx

·  ارشد معدن 96x

·  گرایش های ارشد مهندسی معدنx

·  سنجش تکمیلیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشدx

·  بسته های آموزشی کارشناسی ارشدx

·  برنامه ریزی تحصیلیx

·  کارشناسی ارشدx

·  آزمون های مرحله ایx

·  سنجشx

·  آزمون کارشناسی ارشدx

·  رتبه یکx

·  مشاوره با رتبه یکx

·  مشاوره تحصیلیx

·  بسته های آموزشی

 

  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 مهندسی معدن

آزمون های مرحله ای

ارشد تاریخ ازمون مهندسی معدن

ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی معدن

ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی معدن

ارشد سراسری مهندسی معدن

ارشد معدن 96

ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی معدن

برنامه ریزی تحصیلی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد

بهترین گرایش مهندسی معدن

تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی معدن

تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی معدن

تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی معدن

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی معدن

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی معدن 96

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی معدن

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 96

زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی معدن

زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی معدن

زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی معدن

زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی معدن

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی معدن

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی معدن

سرفصل دروس کارشناسی ارشد معدن

سنجش تکمیلی

سوالات کنکور ارشد معدن

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد معدن فراوری

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی معدن

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد 96

مهندسی معدن

نتایج ارشد ازاد مهندسی معدن

نتایج ارشد سراسری مهندسی معدن

نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی معدن

نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی معدن

نتایج نهایی ارشد مهندسی معدن

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

کارنامه ارشد ازاد مهندسی معدن

کارنامه ارشد سراسری مهندسی معدن

کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی معدن

کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی معدن

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن

گرایش های ارشد مهندسی معدن

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی