منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
 • ۰
 • ۰

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد نقشه برداری براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات، 3- فتوگرامتری، 4- ژئودزی، 5- نقشه برداری.

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس)از راست به چپ(

 

1

مهندسی نقشه برداری

(1فتوگرامتری

1

(2ژئودزی

1

(3سنجش از دور

1

(4سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

1

 

منابع پیشنهادی دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران نقشه‌برداری به شرح زیر است:

زبان عمومی و تخصصی:

۱- ۵۰۴ واژه ضروری

۲- ۱۱۰۰ لغت

ریاضیات:

ریاضی عمومی: ۱- ریاضی عمومی ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب؛ ۲- ریاضی عمومی جورج توماس

معادلات دیفرانسیل: ۱- معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه‌چیان؛ ۲- معادلات دیفرانسیل، سیمونز

فتوگرامتری:

۱- فتوگرامتری تحلیلی، دکتر امینی

۲- مبانی فتوگرامتری، دکتر همراه

3-Photogrammetr by Edward Mikhail

4-Elements of Photogrammetry by Paul R.Wolf & Bon A.Dewitt

ژئودزی:

۱- کتاب ژئودزی فیزیکی، دکتر عبدالرضا صفری

۲- کتاب نجوم، محمد علی سعادت

۳- کتاب ژئودزی ماهواره‌ای، تألیف مهندس محمد شاهکار

۴- کتاب درس‌هایی از ژئودزی فیزیکی، تألیف دکتر نجفی علمداری و مهندس اصغر راست بود، تألیف مرکز تحقیقات سازمان نقشه‌برداری کشور

 5- GUIDE TO GPS POSITIONING Prepared under the leadership of David Wells

6-The geodesy concept by Vanicek

نقشه‌برداری:

۱- کتاب نقشه‌برداری، دکتر دیانت‌خواه

۲- کتاب نقشه‌برداری، دکتر عاصی

۳- کتاب نقشه‌برداری، دکتر ذوالفقاری

۴- کتاب نقشه‌برداری، مهندس شمس نوبخت

۵- کتاب سرشکنی و تعدیل خطاها، دکتر شریفی

۶- کتاب نقشه‌برداری زیرزمینی، مهندس میرقاسم‌پور

۷- کتاب نقشه‌برداری مسیر و قوس‌ها در راه‌سازی، مهندس سلیمانی

8-Engineering Surveying (W.Schofield), Kingston University8

9-Advanced Engineering Surveying (F.A. shepherd)

10-Adjustment COMPUTSTIONS Charles D.Ghilani & Paul R. wolf

 • کارشناسی ارشد نقشه برداری سنجش تکمیلیx
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • بسته های آموزشی کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • سنجش کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • رتبه یک کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • ارشد نقشه برداریx
 • ارشد ازاد نقشه برداریx
 • ارشد سراسری نقشه برداریx
 • ارشد ازاد 96 نقشه برداریx
 • ارشد ازاد نقشه برداری 96x
 • ارشد سراسری 96 نقشه برداریx
 • ارشد سراسری نقشه برداری 96x
 • منابع ارشد رشته های ارشد نقشه برداریx
 • رشته های کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • منابع ارشد ازاد نقشه برداریx
 • منابع ارشد سراسری نقشه برداریx
 • منابع ارشد نقشه برداریx
 • منابع ارشد 96 نقشه برداریx
 • ثبت نام ارشد نقشه برداریx
 • ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداریx
 • ثبت نام ارشد سراسری نقشه برداریx
 • تاریخ ثبت نام ارشد نقشه برداریx
 • منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه برداریx
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته عمران نقشه برداریx
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداریx
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداریx
 • نتایج ارشد سراسری نقشه برداریx
 • تاریخ نتایج ارشد ازاد نقشه برداریx
 • زمان نتایج ارشد سراسری نقشه برداریx
 • زمان اعلام نتایج ارشد ازاد نقشه برداریx
 • تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نقشه برداریx
 • نتایج نهایی ارشد نقشه برداریx
 • نتایج نهایی ارشد ازاد نقشه برداریx
 • نتایج نهایی ارشد سراسری نقشه برداریx
 • زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد نقشه برداریx
 • زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد نقشه برداریx
 • زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x
 • نقشه برداریx
 • زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx
 • 96 نقشه برداریx
 • کارنامه ارشد ازاد نقشه برداریx
 • کارنامه ارشد سراسری نقشه برداریx
 • کارنامه ازمون ارشد ازاد نقشه برداریx
 • کارنامه ازمون ارشد سراسری نقشه برداریx
 • کارشناسی ارشد رشته نقشه برداریx
 • کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداریx
 • ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 نقشه برداریx
 • ثبت نام کنکور کارشناسی
 • ,منابع آزمون ارشد علوم اجتماعی

  ,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی

  ,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 1

  ,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 1 دانشگاه آزاد

  ,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 2

  ,منابع آزمون ارشد علوم تربیتی 3

  ,منابع آزمون ارشد علوم سیاسی

  ,منابع آزمون ارشد علوم قرآن و حدیث

  ,منابع آزمون ارشد علوم قرآنی

  ,منابع آزمون ارشد عمران

  ,منابع آزمون ارشد عمران آزاد

  ,منابع آزمون ارشد عمران دانشگاه آزاد

  ,منابع آزمون ارشد عمران سازه

  ,منابع آزمون ارشد فراگیر

  ,منابع آزمون ارشد فراگیر پیام نور

  ,منابع آزمون ارشد فضای سبز

  ,منابع آزمون ارشد فقه و مبانی حقوق

  ,منابع آزمون ارشد فلسفه

  ,منابع آزمون ارشد فلسفه غرب

  ,منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات

  ,منابع آزمون ارشد فناوری اطلاعات 96

  ,منابع آزمون ارشد فیزیوتراپی

  ,منابع آزمون ارشد فیزیولوژی ورزشی

  ,منابع آزمون ارشد فیزیک

  ,منابع آزمون ارشد مامایی

  ,منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت آموزشی

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت اجرایی

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت بازرگانی

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  ,منابع آزمون ارشد مدیریت دولتی

  ,منابع آزمون ارشد مشاوره

  ,منابع آزمون ارشد معماری

  ,منابع آزمون ارشد مهندسی صنایع

  ,منابع آزمون ارشد مکانیک

  ,منابع آزمون ارشد نرم افزار

  ,منابع آزمون ارشد نفت

  ,منابع آزمون ارشد نقشه برداری

  ,منابع آزمون ارشد هماتولوژی

  ,منابع آزمون ارشد هنر

  ,منابع آزمون ارشد هوافضا

  ,منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت 96

  ,منابع آزمون ارشد ویژه پرستاری

  ,منابع آزمون ارشد پرستاری

  ,منابع آزمون ارشد پرستاری 96

  ,منابع آزمون ارشد پرستاری 97

  ,منابع آزمون ارشد پرستاری ویژه

 

 • ۹۶/۰۷/۱۹
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 نقشه برداری

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد نقشه برداری

آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری

ارشد ازاد 96 نقشه برداری

ارشد ازاد نقشه برداری

ارشد ازاد نقشه برداری 96

ارشد سراسری 96 نقشه برداری

ارشد سراسری نقشه برداری

ارشد سراسری نقشه برداری 96

ارشد نقشه برداری

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداری

تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نقشه برداری

تاریخ ثبت نام ارشد نقشه برداری

تاریخ نتایج ارشد ازاد نقشه برداری

ثبت نام ارشد ازاد نقشه برداری

ثبت نام ارشد سراسری نقشه برداری

ثبت نام ارشد نقشه برداری

ثبت نام کنکور کارشناسی

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 نقشه برداری

رتبه یک کارشناسی ارشد نقشه برداری

رشته های کارشناسی ارشد نقشه برداری

زمان اعلام نتایج ارشد ازاد نقشه برداری

زمان نتایج ارشد سراسری نقشه برداری

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد نقشه برداری

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد نقشه برداری

سنجش کارشناسی ارشد نقشه برداری

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

منابع ارشد 96 نقشه برداری

منابع ارشد ازاد نقشه برداری

منابع ارشد رشته های ارشد نقشه برداری

منابع ارشد سراسری نقشه برداری

منابع ارشد نقشه برداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری

نتایج ارشد سراسری نقشه برداری

نتایج نهایی ارشد ازاد نقشه برداری

نتایج نهایی ارشد سراسری نقشه برداری

نتایج نهایی ارشد نقشه برداری

نقشه برداری

کارشناسی ارشد رشته نقشه برداری

کارنامه ارشد ازاد نقشه برداری

کارنامه ارشد سراسری نقشه برداری

کارنامه ازمون ارشد ازاد نقشه برداری

کارنامه ازمون ارشد سراسری نقشه برداری

کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی