منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد در دانشگاه های ایران به گرایش های کلی ذیل تقسیم می شود:

 کارشناسی ارشد جوشکاری:

دانش آموختگان کارشناسی ارشد جوشکاری، در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

طراحی و ارائه روش های اتصالات مواد (جوشکاری لوله های صنعتی، جوشکاری در زیر آب و ...)

بررسی علل تخریب در اتصالات و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آنها

آزمایش های کنترل کیفی بر مبنای استانداردهای بین المللی

تحقیقات در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در رابطه با فنون اتصالات و کنترل کیفی آنها.

  

کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی:

یکی از گرایش هایی که دارای بیشترین ظرفیت در میان سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی است.

دانشجویان این گرایش در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

مطالعه دروس تخصصی مواد به صورت پیشرفته و استفاده از آنها در طراحی و ارائه روش های ساخت .

بررسی علل تخریب  فلزات و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آن

همکاری در زمینه طراحی، تأسیس و گسترش مراکز صنعتی و آموزش کشور

 

 

کارشناسی ارشد حفاظت و خوردگی مواد:

یکی از پدیده های مخرب که عموماً فلزات را تهدید می کند، خوردگی است. خوردگی به صورت تخریب مواد در اثر انجام واکنش های الکتروشیمیایی در محیط تعریف می شود.

دانشجویان گرایش حفاظت و خوردگی مواد در مقطع کارشناسی ارشد، در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

استفاده پوشش های مختلف بر روی فلزات

اصلاح و بهبود خواص آلیاژها در صنعت از نظر خوردگی

تولید مواد کاهش دهنده خوردگی، مواد آبکاری، پوشش ها و بهبود کیفیت آنها.

حفاظت فلزات و آلیاژها از لحاظ خوردگی در محیط های مورد استفاده

 

 

کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات:

دانشجویان کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

بررسی اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندهای شکل دهی گرم و سرد فلزات

تحلیل قابلیت شکل پذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها

تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن از قبیل، نورد، اکستروژن، شکل دادن ورق و جز آن

پژوهش درباره روش های سریع شکل دهی، سوپر پلاستیک

 

کارشناسی ارشد استخراج فلزات:

دانشجویان گرایش استخراج فلزات در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

شبیه سازی فرآیندهای متالورژی استخراجی

تکنولوژی فرآیندهای تهیه و تصفیه فلزات (تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی و... )

 

کارشناسی ارشد ریخته گری :

دانشجویان کارشناسی ارشد ریخته گری، در زمینه های زیر توانائی کسب می کنند:

 طراحی قطعات ریخته گری و انتخاب مواد و روش ریخته گری مناسب برای تولید آنها

بررسی علل ایجاد عیوب در قطعات ریخته گری و ارائه راه های مناسب برای رفع آنها

طراحی و برنامه ریزی ذوب و ریخته گری آلیاژهای پیشرفته و جدید مهندسی

 

کارشناسی ارشد نانوفناوری- نانو مواد :

نانوفناوری با مهندسی مواد مرتبط و به آن وابسته است و در عین حال، زمینه های پژوهشی  جدیدی در این رشته به وجود آورده است.

در کارشناسی ارشد نانو مواد، ساختار مواد در ابعاد میکرومتر و نانومتر، در مهندسی مواد مطالعه می شوند. از سوی دیگر روشهای تولید ساختارها و مواد در صنایع مختلف مانند صنایع رنگ، سرامیک، فولاد و در مهندسی مواد مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. با به کارگیری دانش نانوفناوری می توان این روشها را بهبود بخشید.


·         ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی موادx

·         ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی موادx

·         ارشد تاریخ ازمون مهندسی موادx

·         ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی موادx

·         تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی موادx

·         نتایج ارشد ازاد مهندسی موادx

·         نتایج ارشد سراسری مهندسی موادx

·         تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی موادx

·         زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی موادx

·         تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی موادx

·         نتایج نهایی ارشد مهندسی موادx

·         نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی موادx

·         نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی موادx

·         زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی موادx

·         زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x

·         مهندسی موادx

·         زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx

·         96 مهندسی موادx

·         کارنامه ارشد ازاد مهندسی موادx

·         کارنامه ارشد سراسری مهندسی موادx

·         کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی موادx

·         کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی موادx

·         کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         کارشناسی ارشد رشته مهندسی موادx

·         کنکور کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی موادx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد 96x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد 96x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی موادx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مواد 96x

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی موادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیکx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزادx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی موادx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی موادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیو موادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیو موادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشدx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2x

·         لیست منابع کنکور کارشناسی ارشدx

·         لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد 94x

·         لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

 

 

  • ۹۶/۰۸/۰۹
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 مهندسی مواد

ارشد تاریخ ازمون مهندسی مواد

ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی مواد

ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی مواد

ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی مواد

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی مواد

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مواد 96

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی مواد

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد 96

زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی مواد

زمان اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی مواد

زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی مواد

زمان نتایج ارشد سراسری مهندسی مواد

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی مواد

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی مواد

لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد

لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد 94

لیست منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیو مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیو مواد

منابع کنکور کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی مواد

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد 96

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد

نتایج ارشد ازاد مهندسی مواد

نتایج ارشد سراسری مهندسی مواد

نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی مواد

نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی مواد

نتایج نهایی ارشد مهندسی مواد

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

کارنامه ارشد ازاد مهندسی مواد

کارنامه ارشد سراسری مهندسی مواد

کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی مواد

کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی مواد

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی