منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

معرفی رشته :

 مهندسی نقشه‌برداری( : (Surveying engineering

به علم اندازه‌گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض روی سطح زمین اطلاق می‌شود. از این تعریف ساده چنین برداشت می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد (سنجش‌های نجومی و نقشه برداری ماهواره‌ای). مختصات مطلوب می‌تواند مختصات دکارتیXYZ و  یا مختصات عرض و  طول جغرافیایی باشد .

معمولاً عملیات نقشه‌برداری شامل دو مرحله برداشت )یا اندازه‌گیری) و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه‌ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و.... نیز روش‌های مختلفی استفاده می‌شود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار به صورتهای آنالوگ نقشه ، ( مقاطع طولی و عرضی و...) و یا رقومی (مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین) ارائه می‌گردد .

در نقشه‌برداری از مناطق کوچک اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می‌توان زمین را در منطقه کوچکی مسطح در نظر گرفت. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم روش نقشه‌برداری، مستوی نامیده می‌شود این فرضیه مادامی که سطح منطقه مورد نظر از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نکند قابل قبول است نقشه‌برداری مسطح(مستوی) برای کارهای مهندسی ، معماری ، شهرسازی ، باستانشناسی ، ارهای ثبت و املاکی، تجاری، اکتشافی بکار می‌رود. برای نمایش اطلاعات جمع‌اوری شده در نقشه‌برداری ازسیستم تصویر استفاده می‌گردد. رایج ترین سیستم تصویر مورد استفاده در نقشه برداری، سیستم  UTM می باشد .

 

گرایش های ارشد :

1- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS ): در این سیستم همه اطلاعات به صورت مکان مرجع دسته بندی می‌شوند و کاربردهای فراوانی دارد از جمله ذخیره، بازیابی، به هنگام سازی و پردازش داده‌های مکانی به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینه را ممکن می‌سازد.

دروس اصلی رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS)در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیشنیاز/همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی

3

0

3

48

0

48

-

2

تحلیلهای مکانی پیشرفته

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (پیشنیاز)

3

مدلسازی رقومی زمین

3

0

3

48

0

48

-

4

سیستمهای اطلاعات زمینی

3

0

3

48

0

48

-

5

محاسبات هندسی

3

0

3

48

0

48

مفاهیم نظری سیستمهای اطلاعات مکانی (همنیاز)

جمع کل

15

0

15

240

0

240

                                                                                                          

2- سنجش از دور (RS ): جمع‌آوری اطلاعات از عوارض سطح زمین، بدون تماس فیزیکی بیشترین اتکای آن به تصاویر ماهواره‌ای است.

جدول دروس اصلی رشته مهندسی عمران گرایش سنجش از دور در مقطع کارشناسی ارشد


 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیشنیاز/همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

پردازش رقومی تصاویر سنجش از دوری

3

0

3

48

0

48

-

2

مدلسازی هندسی تصاویر ماهوارهای 

3

0

3

48

0

48

-

3

سنجش از دور فعال

3

0

3

48

0

48

-

4

سنجش از دور غیرفعال

3

0

3

48

0

48

-

5

تئوری تقریب

3

0

3

48

0

48

-

6

سمینار

3

0

3

48

0

48

-

جمع کل

15

0

15

240

0

240

-  

3- فتوگرامتری: تهیه نقشه با استفاده از عکس برداری زمینی، هوایی یا ماهواره‌ای.

 

دروس اصلی رشته مهندسی نقشه­ برداری گرایش فتوگرامتری در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

فتوگرامتری صنعتی

3

3 و 5

2

فتوگرامتری رقومی

3

3 و 5

3

سکوها و سنجنده‌ها

3

-

4

مدلساز رقومی زمین و واقع گرایی مجازی

3

-

5

پردازش رقومی تصاویر

3

-

6

سمینار

2

دروس مقطع آموزشی

7

پایان نامه کارشناسی ارشد

6

دروس مقطع آموزشی

جمع کل

23

 

 

 

4- ژئودزی: نوع پایه نقشه برداری جهت تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین و عوارض سطحی آن .

دروس اصلی رشته مهندسی نقشه­ برداری گرایش ژئودزی در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

فیزیکال ژئودزی پیشرفته

3

0

3

48

0

48

2

ژئودینامیک پیشرفته

3

0

3

48

0

48

3

تعیین موقعیت ماهواره­ای پیشرفته

3

0

3

48

0

48

4

تئوری تقریب و سری­های زمانی

3

0

3

48

0

48

5

آنالیز تابعی

3

0

3

48

0

240

جمع کل

15

0

15

240

0

240

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی,منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2,منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب,منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ,منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباس,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسری,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی,منابع آزمون کارشناسی ارشد عمران,منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غرب,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 2,منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 3,منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی,منابع آزمون کارشناسی ارشد عماری,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت,منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم ,کارشناسی ارشد نقشه برداری سنجش تکمیلی, منابع آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری,  کارشناسی ارشد نقشه برداری, بسته های آموزشی کارشناسی ارشد نقشه برداری,  کارشناسی ارشد نقشه برداری, برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداری, کارشناسی ارشد نقشه برداری


 

 


  • ۹۶/۰۷/۱۹
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد نقشه برداری

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسری

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 97-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غرب

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 3

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم

منابع کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری

کارشناسی ارشد نقشه برداری

کارشناسی ارشد نقشه برداری سنجش تکمیلی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی