منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

عرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی(

کارشناسی ارشد جوشکاری:

دانشجویان این رشته توانایی جوشکاری (جوشکاری لوله های صنعتی، جوشکاری در ارتفاعات، زیر آب و ..) را بدست می آورند و همچنین توانایی در کنترل آزمایشهای کیفی را بر اساس استاندارد های بین المللی بدست می آورند.

گرایش های کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی:

دانشجویان محصل در این رشته به بررسی علت های تخریب فلزات  است و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آن می پردازند.

کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات:

دانشجویان در این رشته به راه های شکل دادن فلزات بر مبنای پارامترهای مورد نیاز از قبیل شکل دهی گرم و سرد فلزات، روش های سریع شکل دهی، سوپر پلاستیک می پردازند.

کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات:

دانشجویان در این رشته به راه های شکل دادن فلزات بر مبنای پارامترهای مورد نیاز از قبیل شکل دهی گرم و سرد فلزات، روش های سریع شکل دهی، سوپر پلاستیک می پردازند.

کارشناسی ارشد حفاظت و خوردگی مواد:

همانگونه که می دانیم یکی از پدیده هایی که باعث می شود عمر فلزات کاهش پیدا کند خوردگی آنها می باشد که این تخریب در اثر انجام واکنش های الکترو شیمیایی می باشد. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد توانایی استفاده پوشش مختلف بر روی فلزات و حفاظت فلزات از لحاظ خوردگی را در محیط های مختلف بدست می آورند.

کارشناسی ارشد استخراج فلزات:

کارشناس ارشد ریخته گری:

دانشجویان این رشته در زمینه ی ریخته گری قطعات، انتخاب مواد و روش های ریخته گری مناسب مهارت های لازم را پیدا کنند.

کارشناسی ارشد نانو فناوری نانو مواد:

دانشجویان این رشته زمینه های پژوهشی و تحقیقی مناسبی را در این گرایش بدست می آورند. ساختار و ویژگی مواد در این گرایش در ابعاد نانومتر و میکرومتر مرد مطالعه قرار می گیرد و همچنین دانشجویان توانایی به کارگیری دانش نانو فناوری را بدست می آورند.

 


·  منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد عمرانx

·  منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیx

·  منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد معماریx

·  منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشدx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد 97x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد برقx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد برق الکترونیکx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد برق قدرتx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد برق مخابراتx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت علومx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تئاترx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویرسازیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تغذیهx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی معماریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد جنین شناسی پزشکیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد جی ای اسx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزادx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوقx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق بین المللx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزاx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزادx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حسابداریx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته روانشناسی بالینیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته عمرانx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایعx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوترx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی بالینیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت اجراییx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانیx

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

 

  • ۹۶/۰۸/۰۹
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد عمران

منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد معماری

منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کنکور کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96

منابع کنکور کارشناسی ارشد 97

منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگری

منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی

منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد برق

منابع کنکور کارشناسی ارشد برق الکترونیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد برق قدرت

منابع کنکور کارشناسی ارشد برق مخابرات

منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت علوم

منابع کنکور کارشناسی ارشد تئاتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ

منابع کنکور کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96

منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97

منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویرسازی

منابع کنکور کارشناسی ارشد تغذیه

منابع کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری

منابع کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی

منابع کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع کنکور کارشناسی ارشد جنین شناسی پزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد جی ای اس

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 96

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حسابداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته روانشناسی بالینی

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته عمران

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی بالینی

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی