منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 15 واحد
دروس تخصصی اختیاری : 9 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

پدیده های انتقال در صنایع غذایی

3

طراحی عملیات فرآیندهای صنایع غذایی

3

رئولوژی مواد غذایی

3

فرآیندهای پیشرفته مواد غذایی

3

بیوتکنولوژی غذایی

3

 

 

 دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

3

بسته بندی مواد غذایی

3

افزودنی ها، آلاینده ها و سموم در مواد غذایی

3

آمار در فرآیندهای مهندسی

3

تصفیه آب و فاضلاب

3

تغذیه و بهداشت

3

جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی

3

تکنولوژی آنزیم ها

3

مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی

3

اندازه گیری و ابزار دقیق در صنایع غذایی

3

روش های پیشرفته نگهداری مواد غذایی

3

آزمایشگاه تکمیلی فرآیندهای غذایی

3

 


برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فراوری و انتقال گاز و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 15 واحد
دروس تخصصی اختیاری : 9 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فراوری و انتقال گاز

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

عملیات فرآوری گاز

3

تراکم، انتقال و توزیع گاز

3

ترمودینامیک پیشرفته

3

دینامیک گازها

3

طراحی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت گاز به کمک کامپیوتر

3

 

دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فراوری و انتقال گاز

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مهندسی مخازن گازی

3

مکانیک سیالات دوفازی

3

مدیریت پروژه های نفت و گاز

3

خوردگی و حفاظت از تاسیسات گاز

3

محیط زیست و ایمنی در صنایع گاز

3

پدیده های انتقال

3

 

 

برنامه درسی (سرفصل)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایشهای (فرایندهای جداسازی - ترمودینامیک و سینتیک - فرایند - محیط زیست - بیوشیمیایی - مهندسی پلیمر - پدیده های انتقال)  و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 36 واحد
دروس اصلی : 15 واحد
دروس اختیاری : 12-9واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 12-7 واحد

·         منابع کنکور ارشد کارگردانیx

·         منابع کنکور ارشد کامپیوترx

·         منابع کنکور ارشد کامپیوتر 96x

·         منابع کنکور ارشد کتابداریx

·         منابع کنکور ارشد کشاورزیx

·         منابع کنکور ارشد گرافیکx

·         منابع کنکور ارشد گرافیک دانشگاه آزادx

·         منابع کنکور ارشد گردشگریx

·         منابع کنکور ارشد گفتار درمانیx

·         منابع کنکور ارشد گیاهپزشکیx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشدx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداریx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mbax

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی بازیگریx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی سینماx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش hsex

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی hsex

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی داروسازیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 95x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژیx

·         بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمیx

·         منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزادx

·         منابع درسی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمیx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمیx

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش داروسازیx

·         منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  

  • ۹۶/۰۸/۰۸
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 95

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی hse

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی داروسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش hse

منابع امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع درسی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کنکور ارشد کارگردانی

منابع کنکور ارشد کامپیوتر

منابع کنکور ارشد کامپیوتر 96

منابع کنکور ارشد کتابداری

منابع کنکور ارشد کشاورزی

منابع کنکور ارشد گرافیک

منابع کنکور ارشد گرافیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد گردشگری

منابع کنکور ارشد گفتار درمانی

منابع کنکور ارشد گیاهپزشکی

منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کنکور کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی mba

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی بازیگری

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی سینما

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی شیمی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی نفت

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم قران وحدیث

منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش داروسازی

منابع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد گرافیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی