منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

معرفی گرایش بیومکانیک(مهندسی پزشکی)

یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک می باشد. مهندسی پزشکی رشته جدیدی می باشد که وسعت مهارت های آن به مرور در حال گسترش است. این رشته یکی از جدید ترین رشته هایی است که پا به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی گذاشته و این رشته بدین دلیل ایجاد شده تا پزشکان را در تشخیص و درمان یاری دهد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و بررسی مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر یاری نماید.

تقریباً در اوایل دهه ۷۰ میلادی ، جامعه بین المللی واژه « بیومکانیک» را برای دانش مطالعه سیستم ­های حیاتی از نگاه مکانیکی تعیین نمود. بیومکانیک از ابراز مکانیک برای مطالعات آناتومیکی و بررسی عملکرد اندام حیاتی استفاده می­کند. این دانش دامنه گسترده ­ای را از مطالعه تئوری تا کاربردهای عملی پوشش می دهد.

بیومکانیک به بهره گیری از مکانیک کلاسیک در زمینه های مهندسی پزشکی و آنالیز حرکت تغییرات مواد جریان های درون بدن و طرح آنها و انتقال مواد شیمیایی در محیط می پردازد.

پیشرفت در این گرایش به ساخت قلب مصنوعی ، دریچه های قلب ، مفاصل مصنوعی درک بهتر از عملیات و عملکرد قلب ، ریه، شریان ها ،مویرگ ها ،استخوان ها ،غضروف ها ،تاندون ها، دیسکهای بین مهره ای و پیوندهای سیستم اسکلتی-عضلانی بدن شده است.

برنامه درسی گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

دروس جبرانی بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نام درس

ردیف

فیزیولوژی

۱

آناتومی

۲

آز آناتومی و فیزیولوژی

۳

مقدمه ای بر آمار و احتمالات و ریاضیات پیشرفته

۴

دروس اجباری بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نام درس

ردیف

مکانیک محیط پیوسته

۱

روشهای اجزاء محدود

۲

بیو مکانیک عمومی

۳

 مکانیک سیالات در سیستمهای بیو لوژیکی

۴

رباتیک

۵

سمینار

۶

دروس اختیاری بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نام درس

ردیف

مدل سازی و شبیه سازی سیستمهای بیولوژیکی

۱

محاسبات عددی پیشرفته

۲

طراحی سیستم های کنترلی

۳

دینامیک سیالات محاسباتی

۴

اجزا محدود

۵

الاستیسیته

۶

دینامیک پیشرفته

۷

سیستم های تصویر برداری پزشکی

۸

بیومکانیک صدمات استخوانی

۹

مباحث برگزیده در بیومکانیک

۱۰

اعضا و اندامهای مصنوعی

۱۱

مواد پزشکی

۱۲

سیستمهای تصویربرداری پزشکی

۱۳

انتقال حرارت بیولوژیکی

۱۴

بیومکانیک شغلی

۱۵

 

معرفی گرایش مکاترونیک

یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک می باشد. مکاترونیک (یا مهندسی مکانیک و الکترونیک) تلفیق سه رشته مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. این رشته می کوشد تا نگاهی یکپارچه به سیستم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی -الکترونیکی کنترلی و نرم افزار داشته باشد. واژه ی مکاترونیک توجه را به علم مکانیک و الکترونیک جلب می کند. اما هدف مکاترونیک بوجود آوردن و استفاده از ارتباط داخلیِ میان رشته های مهندسی مربوط به اتوماسیون و خودکارسازی است، تا یک نمایه از کنترل پیشرفته را در سیستم های ترکیبی به کار بگیرد.

رشته مکاترونیک از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه های ایران دانشجو می پذیرد. مانند بسیاری از نقاط دنیا، سرفصل های مشابه در دانشگاه ها اجرا نمی شود و رشته ی مکاترونیک توسط اساتید مکانیک، و در برخی دانشگاه ها توسط اساتید برق، مدیریت می شوند. مسلما نوع دید به مواد درسی نیز با نگاه مدیر گروه های دانشگاه ها شکل می گیرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد قزوین اولین دانشگاه های ایران هستند که رشته مکاترونیک را ارائه می دهند.

برنامه درسی گرایش مکاترونیک

دروس اجباری مکاترونیک

نام درس

ردیف

مدارهای الکتریکی-منطقی و الکترونیکی

۱

ریاضیات مهندسی پیشرفته

۲

شبکه های عصبی

۳

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

۴

شناسایی سیستم ها

۵

مکاترونیک ۱

۶

مکاترونیک ۲

۷

دروس اختیاری مکاترونیک

نام درس

ردیف

کنترل خودکار پیشرفته

۱

اتوماسیون صنعتی

۲

روش اجزا محدود

۳

کنترل محرکه های الکتریکی

۴

شناسایی سیستم

۵

شبیه سازی کامپیوتر

۶

شبیه سازی و مدلسازی در بیومکانیک

۷

حساسه ها و کالیبراسیون ربات

۸

تکنولوژی مواد نوین: مرکب، چند لایه ای

۹

مدیریت کیفیت و عملیات

۱۰دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2x

·  لیست منابع آزمون کارشناسی ارشدx

·  لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداریx

·  لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روابط بین المللx

·  لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیx

·  لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماریx

·  منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیx

·  منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حسابداریx

·  منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حقوق خصوصیx

·  منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد معماریx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایعx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیکx

·  منابع آزمون و ضرایب کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشدx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 1396x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 1397x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 1398x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 96x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حقوق خصوصیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزادx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 94 رشته حقوقx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 95x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 تربیت بدنیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حسابداریx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 98x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد 99x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد علوم تربیتی 1x

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد اتاق عملx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد ادبیات فارسیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد ارگونومیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصادx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گازx

·  زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·  زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·  زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x

·  مهندسی مکانیکx

·  زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx

·  96 مهندسی مکانیکx

·  کارنامه ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·  کارنامه ارشد سراسری مهندسی مکانیکx

·  کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی مکانیکx

·  کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی مکانیکx

·  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکx

·  کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیکx

·  کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی مکانیکx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96x

·  منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی مکانیکx

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک 96x

·  ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی مکانیک

  • ۹۶/۰۷/۲۲
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 مهندسی مکانیک

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی مکانیک

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک 96

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی مکانیک

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96

دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی مکانیک

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی مکانیک

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روابط بین الملل

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حسابداری

منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون و ضرایب کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد 1396

منابع آزمون کارشناسی ارشد 1397

منابع آزمون کارشناسی ارشد 1398

منابع آزمون کارشناسی ارشد 94 رشته حقوق

منابع آزمون کارشناسی ارشد 95

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 تربیت بدنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 حقوق خصوصی

منابع آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی مکانیک

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 96

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

کارنامه ارشد ازاد مهندسی مکانیک

کارنامه ارشد سراسری مهندسی مکانیک

کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی مکانیک

کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی مکانیک

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی