منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران معمولا در نوبت عصر برگزار می شود و یک دفترچه حاوی سوالات آزمون در اختیار دانشجویان قرار داده می شود که داوطلب باید طی مدت زمان 250 دقیقه به آنها پاسخ دهند.

 

بودجه بندی زمان در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بودجه بندی زمان آزمون یک امر 100% شخصی می باشد .اما اگر بخواهیم یک زمان استاندارد را به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران معرفی نماییم می توان گفت بهتر است برای هر سوال زبان مدت 1 دقیقه، هر سوال ریاضی و معادلات مدت 2 دقیقه، هر سوال مقاومت مصالح و تحلیل سازه مدت زمان 3 دقیقه، هر سوال مکانیک خاک و مکانیک سیالات 2.5 دقیقه و پی سازی و هیدرولیک مدت زمان 2 دقیقه، هر سوال طراحی فولاد و طراحی بتن مدت زمان 1.5 دقیقه و برای هر سوال راهسازی و روسازی مدت زمان 1 دقیقه را در نظر بگیرید.

نام درس

مدت زمان هر سوال

مدت زمان کل درس

زبان تخصصی

1 دقیقه

15 دقیقه

زبان عمومی

1 دقیقه

15 دقیقه

ریاضیات

2 دقیقه

20 دقیقه

معادلات دیفرانسیل

2 دقیقه

10 دقیقه

مقاومت مصالح

3 دقیقه

30 دقیقه

تحلیل سازه

3 دقیقه

30 دقیقه

مکانیک خاک

2.5 دقیقه

30 دقیقه

پی سازی

2 دقیقه

16 دقیقه

مکانیک سیالات

2.5 دقیقه

30 دقیقه

هیدرولیک

2 دقیقه

16 دقیقه

طراحی فولاد

1.5 دقیقه

12 دقیقه

طراحی بتن

1.5 دقیقه

12 دقیقه

راهسازی

1 دقیقه

6 دقیقه

روسازی

1 دقیقه

6 دقیقه

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذاییx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوبx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباسx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 97-96x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد عمرانx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غربx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 2x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 3x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد معماریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علومx

·         نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی عمرانx

·         ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         ارشد سراسری96 مهندسی عمرانx

·         ارشد سراسری 96 مهندسی عمرانx

·         برنامه ریزی ارشد مهندسی عمرانx

·         برنامه ریزی ازمون مهندسی عمرانx

·         ارشد برنامه ریزی مهندسی عمرانx

·         ازمون ارشد ازاد مهندسی عمرانx

·         برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی عمرانx

·         ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی عمرانx

·         ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی عمرانx

·         ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی عمرانx

·         ارشد تاریخ ازمون مهندسی عمرانx

·         ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی عمرانx

·         تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی عمرانx

·         نتایج ارشد ازاد مهندسی عمرانx

·         نتایج ارشد سراسری مهندسی عمرانx

·         تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی عمران

 

 

  • ۹۶/۰۷/۲۰
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

ارشد برنامه ریزی مهندسی عمران

ارشد تاریخ ازمون مهندسی عمران

ارشد سراسری 96 مهندسی عمران

ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی عمران

ارشد سراسری زمان ازمون مهندسی عمران

ارشد سراسری مهندسی عمران

ارشد سراسری96 مهندسی عمران

ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی عمران

ازمون ارشد ازاد مهندسی عمران

برنامه ریزی ارشد مهندسی عمران

برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی عمران

برنامه ریزی ازمون مهندسی عمران

تاریخ برگزاری ارشد سراسری مهندسی عمران

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمران

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمران

تاریخ نتایج ارشد ازاد مهندسی عمران

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمران

زمان ازمون ارشد ازاد 96 مهندسی عمران

زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد مهندسی عمران

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ

منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی لباس

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)سراسری

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 97-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه غرب

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی 3

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم

نتایج ارشد ازاد مهندسی عمران

نتایج ارشد سراسری مهندسی عمران

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی عمران

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی عمران

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی