منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

دروس تخصصی معماری سیستم های کامپیوتری در آزمون کارشناسی ارشد

این دروس شامل 4 درس مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک، دیجیتال و انتقال داده‌ در آزمون کارشناسی ارشد می‌باشند. ضریب این دروس برای این گرایش 2 می‌باشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.

 

« مدار‌های الکتریکی»

این درس از دروس تخصصی برای گرایش‌های معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی و رباتیکز و از جمله دروسی است که در گروه برق ارایه می‌گردد. تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 5 سؤال می باشد. منابع مهم این درس در دانشگاه‌ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها تألیف چارلزدسور و ارنست‌کوه، ترجمه دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی می‌باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در دانشگاه‌ها برای آموزش استفاده می‌شود.

« VLSI »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال می‌باشد. از جمله دروسی است که از سال 82 به عنوان ماده درسی در لیست دروس آزمون کارشناسی ارشد گرایش معماری سیستم های کامپیوتری گنجانده شده است، منابع مهم این درس در دانشگاه‌های مختلف کتاب‌های اصول طراحی VLSI نوشته کامران شریف اشراقیان می‌باشند.

 

« الکترونیک دیجیتال »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سؤال می‌باشد. همان‌طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن ترکیب دو درس مدار منطقی و الکترونیک می‌باشد و برای موفقیت در این درس باید به مطالب هردوی این دروس مسلط بود. البته وزن الکترونیک در این درس بیشتر است و آن مقدار مطلبی که در مورد مدار منطقی لازم است را معمولاً دانشجویان رشته کامپیوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در قسمت الکترونیک دچار مشکل اند. منابع مهم این درس کتاب‌های الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی، والیزاده و مهدی‌پور، اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت‌زاده می‌باشند.

«سیگنال ها و سیستم ها»

این درس امسال (96) به گرایش معماری کامپیوتر اضافه شده است که شامل 7 سؤال بود. کتاب «اپنهایم» از منابع مهم این درس می‌باشد ولی به دلیل پراکندگی در تدریس فصل‌های مختلف این درس از سوی مدرسین دانشگاه‌ها، هنوز دانشجویان نمی‌دانند کل کتاب را باید بخوانند یا نه!؟ عدم دسترسی به تست‌های متنوع در این درس، می‌تواند مهمترین مشکل جهت آمادگی برای این درس باشد. ولی با این حال چون شیب سوالات تغییرات چندانی ندارد، می‌توان این موضوع را نادیده گرفت.

دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ها و محاسبات آزمون کارشناسی ارشد

این دروس شامل 4 درس کامپایلر، زبان‌های برنامه‌سازی، طراحی الگوریتم و پایگاه داده می‌باشند. برای گرایش نرم‌افزار، این دروس دارای ضریب (2) و برای گرایش الگوریتم ها و محاسبات این دروس دارای ضریب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.

 

« کامپایلر »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معمولاً (6) سؤال می‌باشد. از منابع مهم این درس می‌توان به کتاب اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو اشاره کرد. به طور کلی کامپایلر برنامه‌ای است که متن برنامه نوشته شده به یک زبان را که زبان مبدأ نامیده می‌شود، به عنوان ورودی گرفته و آن را به برنامه معادلش و به یک زبان دیگر که زبان مقصد گفته می‌شود، ترجمه می‌کند. این درس جزء دروس سنگین گرایش نرم افزار محسوب می‌شود. دانستن مباحث درس نظریه زبان ها و ماشین ها به درک این درس کمک خواهد کرد.

 

« پایگاه داده »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (7) سؤال می‌باشد. تعاریف و مفاهیم پایگاه داده‌ها، مدل‌های داده‌ای، زبان‌های پرس و جوی فرمال، زبان پرس و جوی SQL، جامعیت و امنیت و سطوح نرمال و نرمال‌سازی از مطالبی است که در این درس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از کتاب‌های مرجع این درس که در دانشگاه‌های مختلف به عنوان منبعی برای تدریس مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان به کتاب‌های پایگاه داده‌ها تألیف دیت، اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز اشاره کرد.

« هوش مصنوعی »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 7 سؤال می‌باشد. این درس از سال 81 به عنوان ماده درسی گرایش هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می‌توان به کتاب‌های هوش مصنوعی تألیف راسل، هوش مصنوعی تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می‌باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته‌های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می‌توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

 

دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز آزمون کارشناسی ارشد

این دروس شامل 3 درس مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها و هوش مصنوعی هستند، ضریب این درس برای این گرایش برابر 2 می‌باشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1395، 16 سوال می باشد.

 

« مدارهای الکتریکی »

این درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دروس تخصصی برای گرایش‌های معماری سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی و رباتیکز و از جمله دروسی است که در گروه برق نیز ارائه می‌گردد. از درس مدارهای الکتریکی تعداد 5 تست در آزمون طرح می شود. منابع مهم این درس در دانشگاه‌ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها تألیف چارلزدسور و ارنست‌کوه، ترجمه دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی می‌باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در دانشگاه‌ها برای آموزش این درس استفاده می‌شود.

« هوش مصنوعی »

تعداد سؤالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 8 سؤال می‌باشد. این درس از سال 81 به عنوان ماده درسی گرایش هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می‌توان به کتاب‌های هوش مصنوعی تألیف راسل، هوش مصنوعی تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می‌باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته‌های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می‌توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

 

«سیگنال ها و سیستم ها»

این درس امسال (96) به گرایش معماری کامپیوتر اضافه شده است که شامل 7 سؤال بود. کتاب «اپنهایم» از منابع مهم این درس می‌باشد ولی به دلیل پراکندگی در تدریس فصل‌های مختلف این درس از سوی مدرسین دانشگاه‌ها، هنوز دانشجویان نمی‌دانند کل کتاب را باید بخوانند یا نه!؟ عدم دسترسی به تست‌های متنوع در این درس، می‌تواند مهمترین مشکل جهت آمادگی برای این درس باشد. ولی با این حال چون شیب سوالات تغییرات چندانی ندارد، می‌توان این موضوع را نادیده گرفت. 

·         نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96x

·         مهندسی کامپیوترx

·         زمان نتایج نهایی ارشد سراسریx

·         96 مهندسی کامپیوترx

·         کارنامه ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         کارنامه ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی کامپیوترx

·         کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی کامپیوترx

·         کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترx

·         کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوترx

·         کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96x

·         منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی کامپیوترx

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر 96x

·         ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی کامپیوترx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی لباسx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته کامپیوترx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حسابداریx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حقوقx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی عمرانx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فراگیر پیام نورx

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پیام نور

 

  • ۹۶/۰۷/۲۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

96 مهندسی کامپیوتر

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 مهندسی کامپیوتر

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر 96

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 مهندسی کامپیوتر

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 96

زمان نتایج نهایی ارشد سراسری

زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 96

زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی لباس

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی حقوق

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی زبان شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فراگیر پیام نور

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پیام نور

منابع کنکور کارشناسی ارشد 96مهندسی کامپیوتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 96

مهندسی کامپیوتر

نتایج نهایی ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

نتایج نهایی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارنامه ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

کارنامه ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

کارنامه ازمون ارشد ازاد مهندسی کامپیوتر

کارنامه ازمون ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی